Ερευνώντας την παγκόσμια εκπαιδευτική πολιτική

“Ερευνώντας την παγκόσμια εκπαιδευτική πολιτική” Stephen Carney Σελίδες: 30 – 49 Περίληψη Το παρόν άρθρο αντιμετωπίζει ένα κενό στο κέντρο ενδιαφέροντος των μελετών εκπαιδευτικής πολιτικής που συχνά χάνει την ευκαιρία να ενσωματώσει την παγκόσμια πολυπλοκότητα μέσω ανοιχτών, υπερβατικών ή, ακόμη και αμφιλεγόμενων προσεγγίσεων στην έρευνα. Μεθοδολογικά, μια τέτοια δουλειά φαίνεται να ευνοεί μια ματιά πάνω […]

Όλο το άρθρο

The opaque transparency: Depthless governance

“The opaque transparency: Depthless governance “ Carlo Cappa Σελίδες: 127 – 142 Περίληψη The article is devoted to an analysis of the equivocal role played by transparency in the current scenario of European education and, particularly, higher education. This concept is often presented by the governance at different levels – international, national, and local – as […]

Όλο το άρθρο

Διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών: Η υλοποίηση των μεγάλων προσδοκιών των Βρυξελλών στη Γερμανία

“Διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών: Η υλοποίηση των μεγάλων προσδοκιών των Βρυξελλών στη Γερμανία” Hans-Georg Kotthoff & Vasileios Symeonidis Σελίδες:  5 – 29 Περίληψη Ακολουθώντας το όραμα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και τις προσπάθειες σύγκλισης των Ευρωπαϊκών συστημάτων εκπαίδευσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εμφανώς επεκτείνει την επιρροή της σε διάφορους τομείς των εθνικών συστημάτων εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένου […]

Όλο το άρθρο

Εναλλακτικές προσεγγίσεις στην εφαρμογή και διαχείριση βρεφονηπιακών κέντρων στο Reggio Emilia τη δεκαετία του ‘80 και τη δεκαετία του ‘90 του 20ου αιώνα:Μεταξύ δημόσιας δέσμευσης και ιδιωτικής επιχείρησης, στα ίχνη του Loris Malaguzzi

“Εναλλακτικές προσεγγίσεις στην εφαρμογή και διαχείριση βρεφονηπιακών κέντρων στο Reggio Emilia τη δεκαετία του ‘80 και τη δεκαετία του ‘90 του 20ου αιώνα:Μεταξύ δημόσιας δέσμευσης και ιδιωτικής επιχείρησης, στα ίχνη του Loris Malaguzzi” Nicola S. Barbieri Σελίδες: 101 – 126 Περίληψη Το κείμενο παρουσιάζει το πλαίσιο παιδαγωγικών αρχών, λειτουργίας και οργάνωσης ενός τύπου ιδρυμάτων πρώιμης παιδικής […]

Όλο το άρθρο

Μεταξύ προοπτικής, πρόγνωσης και παράδοσης: Η επιλεκτική χρήση της σύγκρισης στη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής της Κύπρου αναφορικά με το νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Σπουδών της Μέσης Εκπαίδευσης

“Μεταξύ προοπτικής, πρόγνωσης και παράδοσης: Η επιλεκτική χρήση της σύγκρισης στη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής της Κύπρου αναφορικά με το νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Σπουδών της Μέσης Εκπαίδευσης” Ελευθέριος Κληρίδης & Χαρά Τριταίου Σελίδες: 72 – 100 Περίληψη Το παρόν άρθρο εξετάζει τους τρόπους με τους οποίους η εκπαιδευτική πολιτική της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενός κράτους μέλους της […]

Όλο το άρθρο

Το PISA και η αναδόμηση της δημιουργικότητας Capturing the spark: PISA and the reconstruction of creativity

“Το PISA και η αναδόμηση της δημιουργικότητας” Sue Grey & Paul Morris Σελίδες:  50 – 71 Περίληψη Αρχικά αντιληπτή ως το προνόμιο του Θείου, και αργότερα των ποιητών και των καλλιτεχνών, η δημιουργικότητα γοήτευσε τους μελετητές για γενιές. Το ανανεωμένο ενδιαφέρον για τη δημιουργικότητα, ως δεξιότητας-κλειδί του «21ου αιώνα» για την «οικονομία της γνώσης», δημιούργησε […]

Όλο το άρθρο

Η ευρωπαϊκή πολιτική για την ανώτατη εκπαίδευση και οι επιδράσεις της στην Ελλάδα, πριν και κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης

“Η ευρωπαϊκή πολιτική για την ανώτατη εκπαίδευση και οι επιδράσεις της στην Ελλάδα, πριν και κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης” Ελένη Πρόκου Σελίδες: 143 –  173 Περίληψη Το επιχείρημα του παρόντος άρθρου είναι ότι η μετατόπιση από την «ισότητα εκπαιδευτικών ευκαιριών» στη διασφάλιση της «ποιότητας» της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ευρώπη εκφράστηκε με την έμφαση στην […]

Όλο το άρθρο