Εναλλακτικές προσεγγίσεις στην εφαρμογή και διαχείριση βρεφονηπιακών κέντρων στο Reggio Emilia τη δεκαετία του ‘80 και τη δεκαετία του ‘90 του 20ου αιώνα:Μεταξύ δημόσιας δέσμευσης και ιδιωτικής επιχείρησης, στα ίχνη του Loris Malaguzzi

Τεύχος 26

“Εναλλακτικές προσεγγίσεις στην εφαρμογή και διαχείριση βρεφονηπιακών κέντρων στο Reggio Emilia τη δεκαετία του ‘80 και τη δεκαετία του ‘90 του 20ου αιώνα:Μεταξύ δημόσιας δέσμευσης και ιδιωτικής επιχείρησης, στα ίχνη του Loris Malaguzzi”

Nicola S. Barbieri

Σελίδες: 101 – 126

Περίληψη

Το κείμενο παρουσιάζει το πλαίσιο παιδαγωγικών αρχών, λειτουργίας και οργάνωσης ενός τύπου ιδρυμάτων πρώιμης παιδικής ηλικίας, γνωστών ως nidos. Εξετάζεται η ιστορική τους διαδρομή από τη θεσμοθέτησή
τους μέχρι το τέλος του 20ού αιώνα και η στενή σχέση τους με το Ίδρυμα Reggio Emilia. Τέλος, παρουσιάζονται τέσσερις διακριτές περιπτώσεις τέτοιων ινστιτούτων με διαφορετική οργανωτική δομή και διαχείριση: 1. Nidos που λειτουργούν από συνεργατικές εταιρείες, 2. Nidos που οργανώνονται και λειτουργούν από γονείς,
3. Nidos που λειτουργούν ως συνεργατικές επιχειρήσεις γυναικών και 4. Nidos που συστήνονται ως μορφή
γυναικείας επιχειρηματικότητας.

Κατέβασε το άρθρο