Είδη γνώσης στα επίσημα αναλυτικά προγράμματα του θρησκευτικού μαθήματος (1996, 2010, 2016/2019) δημοτικής εκπαίδευσης στην Κύπρο: Συνέχειες, μετατοπίσεις, και αμφιταλαντεύσεις

Είδη γνώσης στα επίσημα αναλυτικά προγράμματα του θρησκευτικού μαθήματος (1996, 2010, 2016/2019) δημοτικής εκπαίδευσης στην Κύπρο: Συνέχειες, μετατοπίσεις, και αμφιταλαντεύσεις Νικολέττα Χρυσοστόμου & Σταυρούλα Φιλίππου Σελίδες 143 – 178 Περίληψη Ένα από τα ζητήματα που απασχολεί έντονα τη θεωρητική κοινωνιολογική έρευνα των αναλυτικών προγραμμάτων (ΑΠ) αφορά στο κατά πόσο η έμφαση σε αυτά μετατοπίζεται κατά […]

Όλο το άρθρο

Διαχείριση κρίσεων στους σχολικούς οργανισμούς

Διαχείριση κρίσεων στους σχολικούς οργανισμούς Παρασκευή Χατζηπαναγιώτου Σελίδες 130 – 142 Περίληψη Οι διευθυντές των σύγχρονων εκπαιδευτικών οργανισμών καλούνται να διοικήσουν ανθρώπινους και υλικοτεχνικούς πόρους σε ένα αβέβαιο και γεμάτο προκλήσεις μέγα περιβάλλον. Μία ορατή πρόκληση είναι η διαχείριση κρίσεων στη σχολική μονάδα είτε αυτή οφείλεται σε ανθρωπογενή είτε σε φυσικά αίτια. Εκτός από τη […]

Όλο το άρθρο

Δομώντας πλαίσια ικανοτήτων για έναν κόσμο που αλλάζει. Η περίπτωση του Πλαισίου Δεξιοτήτων Ζωής και Σταδιοδρομίας

Δομώντας πλαίσια ικανοτήτων για έναν κόσμο που αλλάζει. Η περίπτωση του Πλαισίου Δεξιοτήτων Ζωής και Σταδιοδρομίας Kατερίνα Αργυροπούλου, Αντωνία Σαμαρά, Νικόλαος Μουράτογλου, Ασπασία Καραβία & Νέλλη Μπέλκη Σελίδες 108 – 129 Περίληψη Το άρθρο στρέφεται γύρω από το ζήτημα των ήπιων ικανοτήτων και ειδικότερα των ικανοτήτων ζωής και σταδιοδρομίας, όπως αυτές έχουν πρόσφατα συγκροτηθεί στο […]

Όλο το άρθρο

«Παγκόσμια εκπαιδευτική ατζέντα» και «πολιτικές της γνώσης»: σύγχρονοι «τόποι» και «λόγοι»

«Παγκόσμια εκπαιδευτική ατζέντα» και «πολιτικές της γνώσης»: σύγχρονοι «τόποι» και «λόγοι» Γεώργιος Πασιάς & Δημήτριος Φωτεινός Σελίδες 75 – 107 Περίληψη Στη μελέτη επιχειρείται η κριτική ανάλυση του σύγχρονου εκπαιδευτικού φαντασιακού, όπως αυτό συγκροτείται στο πλαίσιο μιας ευρωπαϊκής και «παγκόσμιας εκπαιδευτικής ατζέντας» και επηρεάζει τις σχέσεις «γνώσης εξουσίας» στη διαμόρφωση των «πολιτικών της γνώσης» στο […]

Όλο το άρθρο

Η μεταρρύθμιση του ελληνικού πανεπιστημίου (2011-2015). Η διαχείριση της «κρίσης» και η αλλαγή παραδείγματος

“Η μεταρρύθμιση του ελληνικού πανεπιστημίου (2011-2015).Η διαχείριση της «κρίσης» και η αλλαγή παραδείγματος” Γεώργιος Πασιάς & Ελένη Πρόκου Σελίδες 45 – 74 Περίληψη Το επιχείρημα της εργασίας είναι ότι οι πολιτικές της περιόδου 2011-2015 για την μεταρρύθμιση της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα αναπτύχθηκαν υπό το καθεστώς της ευρωπαϊκής ατζέντας και της οικονομικής κρίσης. Αφενός δέχθηκαν […]

Όλο το άρθρο

Comparative Education in Transition: Evaluating the Historical Development of Comparative Education in East Asia

“Comparative Education in Transition: Evaluating the Historical Development of Comparative Education in East Asia” Theodore G. Zervas Σελίδες 29 – 44 Περίληψη Today, the field of comparative education includes an international array of scholars, several academic journals,and academic departments and institutes located at colleges and universities worldwide. While the field of comparative education has historically […]

Όλο το άρθρο

Η γένεση της συγκριτικής έρευνας στην Αρχαία Ελλάδα

“Η γένεση της συγκριτικής έρευνας στην Αρχαία Ελλάδα” Σταύρος Μούτσιος Σελίδες 10 – 28 Περίληψη Παρά την κατονομασία των ξένων λαών ως «Βαρβάρων» και σε αντίθεση με τις παρερμηνείες και τον στερεότυπο τρόπο με τον οποίο γίνεται συχνά αναφορά σε αυτήν τη διάκριση, η Αρχαία Ελλάδα είναι η πρώτη κοινωνία που αντιλήφθηκε τον πολιτισμό της […]

Όλο το άρθρο

«Ήπια ισχύς» και «εκπαιδευτική διπλωματία»: τα διεθνή προγράμματα ανταλλαγών ως μηχανισμοί εκπαιδευτικής διακυβέρνησης

“«Ήπια ισχύς» και «εκπαιδευτική διπλωματία»: τα διεθνή προγράμματα ανταλλαγών ως μηχανισμοί εκπαιδευτικής διακυβέρνησης” Ιωάννης Ρουσσάκης Σελίδες: 120 – 144 Περίληψη Οι εκπαιδευτικές ανταλλαγές αποτελούν πρακτική με μακρά ιστορία. Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν αποκτήσει πρόσθετη σημασία είτε ως εργαλεία δημόσιας διπλωματίας, είτε ως ενέργειες διεθνοποίησης εκπαιδευτικών θεσμών και συστημάτων, έχοντας κεντρίσει το ενδιαφέρον ερευνητών που εξειδικεύονται […]

Όλο το άρθρο

The social dimension as a power discourse of governance in European Area of Higher Education

“The social dimension as a power discourse of governance in European Area of Higher Education” Antigone Sarakinioti Pages 98 – 119 Abstract The present study traces the policy discourse of social dimension articulated in the course of the Bologna Process. The aim is to capture and interpret the emerging meaning and practices promoting social dimension […]

Όλο το άρθρο

Η κοινωνική διάσταση ως ισχυρός λόγος διακυβέρνησης στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης

“Η κοινωνική διάσταση ως ισχυρός λόγος διακυβέρνησης στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης” Αντιγόνη Σαρακινιώτη Σελίδες: 98 – 119 Περίληψη H παρούσα μελέτη ιχνηλατεί τον λόγο (discourse) της κοινωνικής διάστασης στην πολιτική της Διαδικασίας της Μπολόνια. Ειδικότερα, η ανάλυση εστιάζει στους μετασχηματισμούς των στόχων και των μέσων διαμόρφωσης, προώθησης και υλοποίησης της εν λόγω πολιτικής. Στόχος […]

Όλο το άρθρο