«Ήπια ισχύς» και «εκπαιδευτική διπλωματία»: τα διεθνή προγράμματα ανταλλαγών ως μηχανισμοί εκπαιδευτικής διακυβέρνησης

“«Ήπια ισχύς» και «εκπαιδευτική διπλωματία»: τα διεθνή προγράμματα ανταλλαγών ως μηχανισμοί εκπαιδευτικής διακυβέρνησης” Ιωάννης Ρουσσάκης Σελίδες: 120 – 144 Περίληψη Οι εκπαιδευτικές ανταλλαγές αποτελούν πρακτική με μακρά ιστορία. Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν αποκτήσει πρόσθετη σημασία είτε ως εργαλεία δημόσιας διπλωματίας, είτε ως ενέργειες διεθνοποίησης εκπαιδευτικών θεσμών και συστημάτων, έχοντας κεντρίσει το ενδιαφέρον ερευνητών που εξειδικεύονται […]

Όλο το άρθρο

The social dimension as a power discourse of governance in European Area of Higher Education

“The social dimension as a power discourse of governance in European Area of Higher Education” Antigone Sarakinioti Pages 98 – 119 Abstract The present study traces the policy discourse of social dimension articulated in the course of the Bologna Process. The aim is to capture and interpret the emerging meaning and practices promoting social dimension […]

Όλο το άρθρο

Η κοινωνική διάσταση ως ισχυρός λόγος διακυβέρνησης στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης

“Η κοινωνική διάσταση ως ισχυρός λόγος διακυβέρνησης στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης” Αντιγόνη Σαρακινιώτη Σελίδες: 98 – 119 Περίληψη H παρούσα μελέτη ιχνηλατεί τον λόγο (discourse) της κοινωνικής διάστασης στην πολιτική της Διαδικασίας της Μπολόνια. Ειδικότερα, η ανάλυση εστιάζει στους μετασχηματισμούς των στόχων και των μέσων διαμόρφωσης, προώθησης και υλοποίησης της εν λόγω πολιτικής. Στόχος […]

Όλο το άρθρο

Κριτικός παιδαγωγός υπό το πρίσμα μιας δημοκρατικής και απελευθερωτικής εκπαίδευσης

“Κριτικός παιδαγωγός υπό το πρίσμα μιας δημοκρατικής και απελευθερωτικής εκπαίδευσης” Κωνσταντίνος Καρράς Σελίδες: 81 – 97 Περίληψη Η παρούσα μελέτη θέτει μερικά θεμελιώδη ερωτήματα σχετικά με τον ρόλο του κριτικού παιδαγωγού υπό το πρίσμα μιας δημοκρατικής και απελευθερωτικής εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό βασικές έννοιες που συζητούνται είναι η ισότητα, η ελευθερία, η δημοκρατία, η συμμετοχή, […]

Όλο το άρθρο

Συγκριτική Παιδαγωγική και ο «άνθρωπος – πολίτης»: προς μια «Ετεροπαιδαγωγική» προσέγγιση

“Συγκριτική Παιδαγωγική και ο «άνθρωπος – πολίτης»: προς μια «Ετεροπαιδαγωγική» προσέγγιση” Πέλλα Καλογιαννάκη Σελίδες: 61 – 80 Περίληψη Στην παρούσα μελέτη η Συγκριτική Παιδαγωγική (ΣΠ) συνδέεται με τις σύγχρονες προκλήσεις της τρέχουσας κοινωνικοπολιτισμικής και εκπαιδευτικής συγκυρίας. Ειδικότερα, συνδέεται με ζητήματα πολιτικής κοινωνικοποίησης και ετερότητας, με έμφαση στον ρόλο που η ΣΠ μπορεί να διαδραματίσει για […]

Όλο το άρθρο

Δημοκρατική διακυβέρνηση και Ανθρώπινα Δικαιώματα στην Εκπαίδευση: η σχολική κοινότητα ως πεδίο ανάκτησης του δημόσιου χώρου

“Δημοκρατική διακυβέρνηση και Ανθρώπινα Δικαιώματα στην Εκπαίδευση: η σχολική κοινότητα ως πεδίο ανάκτησης του δημόσιου χώρου” Εύη Ζαμπέτα Σελίδες: 39 – 60 Περίληψη Στις σημερινές σύνθετες και ετερογενείς κοινωνίες οι φορείς που επιδιώκουν εμπλοκή και τα συμφέροντα που διεκδικούν τον έλεγχο της εκπαίδευσης χαρακτηρίζονται από ποικιλομορφία και συχνό ανταγωνισμό μεταξύ τους. Η επανεμφάνιση του εθνικισμού, […]

Όλο το άρθρο

Κράτος, εκπαιδευτική διακυβέρνηση και ελεγκτικοί μηχανισμοί

“Κράτος, εκπαιδευτική διακυβέρνηση και ελεγκτικοί μηχανισμοί” Αριστοτέλης Ζμας Σελίδες: 11 – 38 Περίληψη Η παρούσα εργασία υποστηρίζει ότι κάθε κυβέρνηση ως κεντρικός φορέας της κρατικής εξουσίας συνεχίζει να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη σκακιέρα της εκπαιδευτικής διακυβέρνησης. Στο πλαίσιο της τελευταίας, η Πολιτεία διευκολύνει την ανάπτυξη εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών από ποικίλους φορείς, ενθαρρύνοντας την παγίωση «εταιρικών σχέσεων», […]

Όλο το άρθρο

Ερευνώντας την παγκόσμια εκπαιδευτική πολιτική

“Ερευνώντας την παγκόσμια εκπαιδευτική πολιτική” Stephen Carney Σελίδες: 30 – 49 Περίληψη Το παρόν άρθρο αντιμετωπίζει ένα κενό στο κέντρο ενδιαφέροντος των μελετών εκπαιδευτικής πολιτικής που συχνά χάνει την ευκαιρία να ενσωματώσει την παγκόσμια πολυπλοκότητα μέσω ανοιχτών, υπερβατικών ή, ακόμη και αμφιλεγόμενων προσεγγίσεων στην έρευνα. Μεθοδολογικά, μια τέτοια δουλειά φαίνεται να ευνοεί μια ματιά πάνω […]

Όλο το άρθρο

The opaque transparency: Depthless governance

“The opaque transparency: Depthless governance “ Carlo Cappa Σελίδες: 127 – 142 Περίληψη The article is devoted to an analysis of the equivocal role played by transparency in the current scenario of European education and, particularly, higher education. This concept is often presented by the governance at different levels – international, national, and local – as […]

Όλο το άρθρο

Διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών: Η υλοποίηση των μεγάλων προσδοκιών των Βρυξελλών στη Γερμανία

“Διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών: Η υλοποίηση των μεγάλων προσδοκιών των Βρυξελλών στη Γερμανία” Hans-Georg Kotthoff & Vasileios Symeonidis Σελίδες:  5 – 29 Περίληψη Ακολουθώντας το όραμα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και τις προσπάθειες σύγκλισης των Ευρωπαϊκών συστημάτων εκπαίδευσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εμφανώς επεκτείνει την επιρροή της σε διάφορους τομείς των εθνικών συστημάτων εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένου […]

Όλο το άρθρο