Η αδιαφανής διαφάνεια: Διακυβέρνηση χωρίς βάθος

“Η αδιαφανής διαφάνεια: Διακυβέρνηση χωρίς βάθος “

Carlo Cappa

Σελίδες: 127 – 142

Περίληψη

Το άρθρο αφιερώνεται στην ανάλυση του διφορούμενου ρόλου που διαδραματίζει η διαφάνεια στο τρέχον σενάριο της ευρωπαϊκής εκπαίδευσης και, ιδιαίτερα, της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτή η έννοια παρουσιάζεται συχνά από τη διακυβέρνηση σε διαφορετικά επίπεδα –διεθνές, εθνικό και τοπικό– ως εργαλείο για τη
διαχείριση της δημόσιας διοίκησης με πιο αποτελεσματικό τρόπο. Αλλά, αν κοιτάξουμε πιο διεξοδικά, η διαφάνεια αποδείχθηκε ένα ισχυρό παράδειγμα για τη διαμόρφωση των παραδόσεων των μαθημάτων, της διδασκαλίας και της έρευνας, δείχνοντας ισχυρό αντίκτυπο στην ίδια την ιδέα της ιδέας μας για την εκπαίδευση. Σε αυτό το πλαίσιο, με αναφορά σε μια πληθώρα διαφορετικών πηγών –θεσμικά έγγραφα και ακαδημαϊκή βιβλιογραφία που βασίζεται σε διαφορετικά πεδία μελέτης–, το άρθρο αναπτύσσει μια συζήτηση με σχετικούς συγγραφείς, όπως οι Lyotard, Han και Paul Valéry, και προτείνει μια εικόνα της συγκριτικής εκπαίδευσης ως ένα εκλεπτυσμένο κλειδί για την κατανόηση – και τη ζωή σε έναν κόσμο που χαρακτηρίζεται από πολυφωνία, όπου οι διαφορές και οι λεπτομέρειες είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία.

Κατέβασε το άρθρο