“Η κατάρτιση των καθηγητών Μαθηματικών, Φυσικής και Χημείας στη Φινλανδία: Υποθέσεις πίσω από τα προγράμματα προετοιμασίας τους”

“Η κατάρτιση των καθηγητών Μαθηματικών, Φυσικής και Χημείας στη Φινλανδία: Υποθέσεις πίσω από τα προγράμματα προετοιμασίας τους” Jari Lavonen Σελίδες Περίληψη Το άρθρο παρουσιάζεται το ιδεολογικό, εκπαιδευτικό, θεσμικό και λειτουργικό πλαίσιο προετοιμασίας εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη Φινλανδία και ειδικότερα των καθηγητών των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών. Ως βασικές αρχές του φινλανδικού συστήματος παρουσιάζονται […]

Όλο το άρθρο

“Η κατάρτιση των διευθυντών σχολικών μονάδων: παγκόσμιες τάσεις και ελληνική πραγματικότητα”

“Η κατάρτιση των διευθυντών σχολικών μονάδων: παγκόσμιες τάσεις και ελληνική πραγματικότητα” Μαρία Παπαϊωάννου Σελίδες Περίληψη Το άρθρο σκοπό έχει να παρουσιάσει τις διεθνείς τάσεις στην έρευνα και τις πολιτικές μεταρρυθμίσεις σχετικά με την κατάρτιση των διευθυντών σχολικών μονάδων (ΔΣΜ) Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης σε μία προσπάθεια αναβάθμισης του ρόλου τους, με πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται σε […]

Όλο το άρθρο

“Διεθνής εκπαίδευση και νεοφιλελευθερισμός: θεσμοί, πολιτικές, σχέσεις εξουσίας”

“Διεθνής εκπαίδευση και νεοφιλελευθερισμός: θεσμοί, πολιτικές, σχέσεις εξουσίας” Σταύρος Μούτσιος Σελίδες Περίληψη Η εκπαιδευτική πολιτική δεν είναι πλέον αποκλειστική αρμοδιότητα του έθνους κράτους. Μεγάλοι διεθνείς οργανισμοί και διακρατικοί θεσμοί, στους οποίους ανήκουν οι περισσότερες χώρες, είναι τώρα οι φορείς εκείνοι εντός και δια μέσου των οποίων χαράσσονται οι κύριες κατευθύνσεις των εθνικών εκπαιδευτικών πολιτικών. Το […]

Όλο το άρθρο

“Η κατάρτιση των καθηγητών Μαθηματικών, Φυσικής και Χημείας στη Φινλανδία: Υποθέσεις πίσω από τα προγράμματα προετοιμασίας τους”

“Η κατάρτιση των καθηγητών Μαθηματικών, Φυσικής και Χημείας στη Φινλανδία: Υποθέσεις πίσω από τα προγράμματα προετοιμασίας τους” Jari Lavonen Σελίδες Περίληψη Το άρθρο παρουσιάζεται το ιδεολογικό, εκπαιδευτικό, θεσμικό και λειτουργικό πλαίσιο προετοιμασίας εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη Φινλανδία και ειδικότερα των καθηγητών των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών. Ως βασικές αρχές του φινλανδικού συστήματος παρουσιάζονται […]

Όλο το άρθρο

“Η κατάρτιση των διευθυντών σχολικών μονάδων: παγκόσμιες τάσεις και ελληνική πραγματικότητα”

“Η κατάρτιση των διευθυντών σχολικών μονάδων: παγκόσμιες τάσεις και ελληνική πραγματικότητα” Μαρία Παπαϊωάννου Σελίδες Περίληψη Το άρθρο σκοπό έχει να παρουσιάσει τις διεθνείς τάσεις στην έρευνα και τις πολιτικές μεταρρυθμίσεις σχετικά με την κατάρτιση των διευθυντών σχολικών μονάδων (ΔΣΜ) Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης σε μία προσπάθεια αναβάθμισης του ρόλου τους, με πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται σε […]

Όλο το άρθρο

“Διεθνής εκπαίδευση και νεοφιλελευθερισμός: θεσμοί, πολιτικές, σχέσεις εξουσίας”

“Διεθνής εκπαίδευση και νεοφιλελευθερισμός: θεσμοί, πολιτικές, σχέσεις εξουσίας” Σταύρος Μούτσιος Σελίδες Περίληψη Η εκπαιδευτική πολιτική δεν είναι πλέον αποκλειστική αρμοδιότητα του έθνους κράτους. Μεγάλοι διεθνείς οργανισμοί και διακρατικοί θεσμοί, στους οποίους ανήκουν οι περισσότερες χώρες, είναι τώρα οι φορείς εκείνοι εντός και δια μέσου των οποίων χαράσσονται οι κύριες κατευθύνσεις των εθνικών εκπαιδευτικών πολιτικών. Το […]

Όλο το άρθρο