“Όταν οι ανάγκες των καιρών συνάντησαν τις ανάγκες των ανθρώπων … Ένα αισιόδοξο εκπαιδευτικό πείραμα”

“Όταν οι ανάγκες των καιρών συνάντησαν τις ανάγκες των ανθρώπων … Ένα αισιόδοξο εκπαιδευτικό πείραμα” Άβα Χαλκιαδάκη Σελίδες Περίληψη Είναι ουτοπική η αναζήτηση ενός σχολείου που εκτός από τις πιεστικές ανάγκες των καιρών, θα σέβεται και θα υπολογίζει και τις ανθρώπινες ανάγκες των μαθητών και των εκπαιδευτικών; Είναι χιμαιρική η αναζήτηση ενός σχολείου που θα […]

Όλο το άρθρο

“Η εξέλιξη του μαθήματος της Φιλοσοφίας και η σημερινή του θέση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση του δυτικοευρωπαϊκού χώρου”

“Η εξέλιξη του μαθήματος της Φιλοσοφίας και η σημερινή του θέση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση του δυτικοευρωπαϊκού χώρου” Δημήτρης Κυρίτσης Σελίδες Περίληψη Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η εξέλιξη του μαθήματος της Φιλοσοφίας κατά το 19ο και 20ο αιώνα στα εκπαιδευτικά συστήματα τεσσάρων ευρωπαϊκών χωρών με πλούσια φιλοσοφική παράδοση (Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Αγγλία), ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίδεται […]

Όλο το άρθρο

“Physics Teacher Education Programme in Finland: teacher knowledge as an analytical approach”

“Physics Teacher Education Programme in Finland: teacher knowledge as an analytical approach” Heidi Krzywacki-Vainio, Jari Lavonen Σελίδες Περίληψη Το άρθρο περιγράφει και αναλύει πτυχές της εκπαίδευσης των καθηγητών των φυσικών επιστημών που διδάσκουν στο κατώτερο και το ανώτερο δευτεροβάθμια σχολείο στη Φινλανδία, με ιδιαίτερη αναφορά στο πρόγραμμα σπουδών για καθηγητές Φυσικής στο Πανεπιστήμιο του Ελσίνκι. […]

Όλο το άρθρο

“Το δικαιωμα στην εκπαιδευση και οι ισες εκπαιδευτικες ευκαιριες. Ιδεολογικές προσεγγίσεις και εννοιολογικές διασαφηνίσεις”

“Το δικαιωμα στην εκπαιδευση και οι ισες εκπαιδευτικες ευκαιριες. Ιδεολογικές προσεγγίσεις και εννοιολογικές διασαφηνίσεις” Κώστας Φασούλης Σελίδες Περίληψη Η αναζήτηση των ιδεολογικοπολιτικών στοιχείων που σηματοδότησαν το δημόσιο πολιτικό και συνδικαλιστικό λόγο για το δικαίωμα στην εκπαίδευση και τις εκπαιδευτικές πολιτικές τα τελευταία είκοσι χρόνια, επιβάλουν πρωταρχικά την ιδεολογικοπολιτική προσέγγιση, αναζήτηση και διασαφήνιση των παραπάνω εννοιών. […]

Όλο το άρθρο

“Κοινωνική προέλευση, επιστημονικός κλάδος σπουδών και απορρόφηση των πτυχιούχων πανεπιστημίου στην ελληνική αγορά εργασίας”

“Κοινωνική προέλευση, επιστημονικός κλάδος σπουδών και απορρόφηση των πτυχιούχων πανεπιστημίου στην ελληνική αγορά εργασίας” Μαρία Καραμεσίνη Σελίδες Περίληψη Το άρθρο αυτό εξετάζει αν και σε ποιό βαθμό η κοινωνική προέλευση των αποφοίτων των ελληνικών πανεπιστημίων επιδρά στην ταχύτητα και την ποιότητα ένταξής τους στην αγορά εργασίας μέσω της άνισης πρόσβασης στους επιστημονικούς κλάδους σπουδών. Γι’αυτό […]

Όλο το άρθρο

“Πολιτικές αξιολόγησης / διασφάλισης της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ευρώπη και στην Ελλάδα”

“Πολιτικές αξιολόγησης / διασφάλισης της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ευρώπη και στην Ελλάδα” Ελένη Πρόκου Σελίδες Περίληψη Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι η ανάλυση και ερμηνεία των πολιτικών αξιολόγησης / διασφάλισης της ποιότητας της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα με τη χρήση του επιστημονικού λόγου που περιγράφει το μετασχηματισμό των Ευρωπαϊκών πανεπιστημίων τις τελευταίες δεκαετίες. […]

Όλο το άρθρο

“Πολυπολιτισμική Πραγματικότητα και Διαπολιτισμικές Προθέσεις στην Ελλάδα. Επιστημονικός λόγος και Εκπαιδευτική Πολιτική”

“Πολυπολιτισμική Πραγματικότητα και Διαπολιτισμικές Προθέσεις στην Ελλάδα. Επιστημονικός λόγος και Εκπαιδευτική Πολιτική” Παναγιώτης Μανιάτης Σελίδες Περίληψη Η πολυπολιτισμική σύνθεση της ελληνικής κοινωνίας έχει οδηγήσει σε ανακατατάξεις και μεταβολές και έχει θέσει υπό διαπραγμάτευση βασικούς όρους της κοινωνικής ζωής. Ένα από τα ζητήματα που προέκυψαν αφορά τη διεύρυνση των στόχων του εκπαιδευτικού συστήματος, την αλλαγή του […]

Όλο το άρθρο

“Diversity acceptance among Greek primary school students”

“Diversity acceptance among Greek primary school students” Αμαλία Χατζηνικολάου Σελίδες Περίληψη Στην εποχή της Παγκοσμιοποίησης, το διεθνές μεταναστευτικό ρεύμα έχει αναχθεί σε μείζον ζήτημα τόσο για τις αναπτυσσόμενες όσο και για τις ανεπτυγμένες χώρες καθώς, με το σωστό κυβερνητικό σχεδιασμό, έχει αποδειχθεί ότι μπορεί να αποβεί προς όφελος αμφοτέρων των χωρών αποστολής και υποδοχής μεταναστών. […]

Όλο το άρθρο

“Μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο στις έρευνες του PISA: Ενδείξεις για τους παράγοντες που ευνοούν τις σχολικές τους επιδόσεις”

“Μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο στις έρευνες του PISA: Ενδείξεις για τους παράγοντες που ευνοούν τις σχολικές τους επιδόσεις” Χρήστος Γκόβαρης & Σταυρούλα Καλδή Σελίδες Περίληψη Στις σύγχρονες πολυπολιτισμικές κοινωνίες η σχολική ένταξη και επιτυχία των μαθητών/τριών με μεταναστευτικό υπόβαθρο αποτελεί εκπαιδευτικό ζητούμενο. Τίθεται ένα βασικό ερώτημα σχετικά με το τι οφείλει να κάνει το σχολείο […]

Όλο το άρθρο