Παρέχουμε Ηθική Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας; Εντάσσοντας τη δεοντολογία σε ένα οργανωμένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας στις δομές Συ.Ε.Π. της χώρας μας

“Παρέχουμε Ηθική Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας; Εντάσσοντας τη δεοντολογία σε ένα οργανωμένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας στις δομές Συ.Ε.Π. της χώρας μας” Κωνσταντίνος Τριανταφυλλόπουλος, Δημήτριος Γαϊτάνης Σελίδες 111 – 133 Περίληψη Σύμφωνα με δύο ψηφίσματα (2004, 2008) του Συμβουλίου Υπουργών Παιδείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης η παροχή στους πολίτες αποτελεσματικών και ισότιμων υπηρεσιών Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας / Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Συ.Ε.Π.), […]

Όλο το άρθρο

Η συμβολή της αυτοαποτελεσματικότητας και της επιμόρφωσης των εργασιακών συμβούλων στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των εμποδίων κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής πορείας τους

“Η συμβολή της αυτοαποτελεσματικότητας και της επιμόρφωσης των εργασιακών συμβούλων στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των εμποδίων κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής πορείας τους” Μαρια-Γεωργία Κουμεντάκη, Αναστάσιος Ασβεστάς Σελίδες 97 – 110 Περίληψη Σκοπός της έρευνας ήταν να διερευνήσει τις απόψεις των εργασιακών συμβούλων για το ρόλο της επιμόρφωσης:(1) στη διαμόρφωση της αυτοαποτελεσματικότητας τους και (2) στην […]

Όλο το άρθρο

H συμβολή της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας στις προσδοκίες και τις επαγγελματικές επιλογές των τελειοφοίτων ΙΕΚ στη σύγχρονη μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας

“H συμβολή της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας στις προσδοκίες και τις επαγγελματικές επιλογές των τελειοφοίτων ΙΕΚ στη σύγχρονη μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας” Κυριακή Κούκουζα, Αντωνία Σαμαρά, Κατερίνα Αργυροπούλου Σελίδες 77 – 96 Περίληψη Το άρθρο επιχειρεί να παρουσιάσει τα αποτελέσματα έρευνας σχετικά με τις προσδοκίες που έχουν οι τελειόφοιτοι ΙΕΚ από την αγορά εργασίας καθώς και της συμβολής […]

Όλο το άρθρο

Επαγγελματική εξουθένωση και επαγγελματική ικανοποίηση: ποσοτική έρευνα σε εργαζόμενους/ες που παρέχουν υπηρεσίες σε πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο και μετανάστες στην Ελλάδα

“Επαγγελματική εξουθένωση και επαγγελματική ικανοποίηση: ποσοτική έρευνα σε εργαζόμενους/ες που παρέχουν υπηρεσίες σε πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο και μετανάστες στην Ελλάδα” Κωνσταντίνα Ψαλλίδα, Φωτεινή Καλογερογιάννη, Χρήστος Παρθένης Σελίδες 50 – 76 Περίληψη Με αφορμή το ξέσπασμα του πολέμου στην Συρία, το 2015 η Ελλάδα έγινε η κύρια πόρτα εισόδου για πολίτες τρίτων χωρών, προσφύγων, αιτούντων άσυλο […]

Όλο το άρθρο

Αντιλήψεις προσφύγων/μεταναστών για την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών που έλαβαν στο πλαίσιο της Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού προσανατολισμού

“Αντιλήψεις προσφύγων/μεταναστών για την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών που έλαβαν στο πλαίσιο της Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού προσανατολισμού” Αγγελική Οικονόμου, Φωτεινή Καλογερογιάννη, Χρήστος Παρθένης Σελίδες 31 – 49 Περίληψη Στην παρούσα έρευνα , διερευνώνται οι αντιλήψεις των ατόμων με προσφυγικό και μεταναστευτικό υπόβαθρο σχετικά με την αποτελεσματικότητα της Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Συ.Ε.Π.). Στο πλαίσιο […]

Όλο το άρθρο

Editorial

“Editorial” Κατερίνα Αργυροπούλου, Αντωνία Σαμαρά Σελίδες Περίληψη Στη μεταμοντέρνα εποχή η έννοια της σταδιοδρομίας ως μιας προβλέψιμης εξελικτικής διαδικασίας δεν είναι πλέον εφικτή, καθώς ο κόσμος της εργασίας χαρακτηρίζεται από ανασφάλεια, αστάθεια και συνεχείς αλλαγές. Η επαγγελματική ανάπτυξη δεν λαμβάνει έτσι πλέον χώρα σε ένα σταθερό και γραμμικό εργασιακό πλαίσιο. Στην πραγματικότητα συμβαίνει το ακριβώς […]

Όλο το άρθρο

Συγκριτική μελέτη μαθητών Λυκείου εντός δομών παιδικής προστασίας και μαθητών Λυκείου γενικού πληθυσμού ως προς την Αυτοαποτελεσματικότητα και την Λήψη Επαγγελματικών Αποφάσεων

“Συγκριτική μελέτη μαθητών Λυκείου εντός δομών παιδικής προστασίας και μαθητών Λυκείου γενικού πληθυσμού ως προς την Αυτοαποτελεσματικότητα και την Λήψη Επαγγελματικών Αποφάσεων” Αλεξάνδρα-Μαρία Σαγρή, Αγγελική Γενά, Αναστάσιος Ασβεστάς Σελίδες 12 – 30 Περίληψη Η παρούσα εργασία αποτελεί συγκριτική μελέτη εφήβων λυκείου γενικού πληθυσμού και εφήβων ιδρυματικής φροντίδας ως προς τις στρατηγικές λήψης επαγγελματικής απόφασης και […]

Όλο το άρθρο