“Μειονοτική εκπαίδευση και ευρωπαϊκό πλαίσιο. Κριτική του εκπαιδευτικού προγράμματος του μειονοτικού εθνικισμού και του εκπαιδευτικού κατευνασμού”

Τεύχος 9

Ειδικό θεματικό τεύχος: Πολιτισμικές ταυτότητες

“Μειονοτική εκπαίδευση και ευρωπαϊκό πλαίσιο. Κριτική του εκπαιδευτικού προγράμματος του μειονοτικού εθνικισμού και του εκπαιδευτικού κατευνασμού”

Αθανάσιος Ε. Γκότοβος

Σελίδες

Περίληψη

Ένα τμήμα της νέας γενιάς της Ελλάδας, τα παιδιά και οι νέοι της μουσουλμανικής μειονότητας της Δ. Θράκης, κοινωνικοποιείται και εκπαιδεύεται κάτω από συνθήκες που όχι μόνον δεν ευνοούν τη διαμόρφωση των χαρακτηριστικών, των ικανοτήτων και των στάσεων του Έλληνα και του Ευρωπαίου πολίτη, αλλά, αντίθετα, ενθαρρύνουν την απόκρουση αυτών των χαρακτηριστικών και δημιουργούν ένα γλωσσικό, πολιτισμικό, ψυχολογικό και πολιτικό χάσμα ανάμεσα στη μειονότητα και την ευρύτερη κοινωνία. Οι νέοι αυτοί δεν είναι, όπως πρόχειρα τονίζεται από ορισμένες πλευρές, εγκλωβισμένοι ανάμεσα σε δύο εθνικισμούς – τον ελληνικό και τον τουρκικό – αλλά βρίσκονται παγιδευμένοι ανάμεσα στις εκπαιδευτικές στρατηγικές ενός εξωτερικά ενισχυόμενου μειονοτικού εθνικισμού αφ’ ενός, ο οποίος μετατρέπει τη μειονοτική παροικία από ένα περιβάλλον ένταξης σε έναν μηχανισμό απένταξης, και μιας αντανακλαστικής εκπαιδευτικής πολιτικής κατευνασμού αφ’ ετέρου, την οποία εδώ και τρεις περίπου δεκαετίες ακολουθεί το ελληνικό κράτος ως διάδοχο «εκπαιδευτικό πρόγραμμα» της ζημιογόνου για τα συμφέροντα και τις επαγγελματικές προοπτικές των παιδιών και των νέων της συγκεκριμένης ομάδας εκπαιδευτικής πολιτικής του στρατιωτικού καθεστώτος, μιας πολιτικής που ως «ελληνο-τουρκική συμφωνία» υπήρξε μεν αντικείμενο «εκπαιδευτικού καλλωπισμού», αλλά ουδέποτε αμφισβητήθηκε στον πυρήνα της μέχρι σήμερα.

Κατέβασε το άρθρο