“Η ταυτότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι ευρωπαϊκές παιδαγωγικές ταυτότητες.”

Τεύχος 2

“Η ταυτότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι ευρωπαϊκές παιδαγωγικές ταυτότητες.”

Σταύρος Μούτσιος

Σελίδες

Περίληψη

Η αναζήτηση, διεκδίκηση και σταθεροποίηση μιας ταυτότητας μοιάζει να είναι σήμερα κρίσιμο θέμα για άτομα, κοινωνίες, αλλά και κράτη. Οι τάσεις αυτές είναι παγκόσμιες και, βεβαίως, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελεί εξαίρεση. Κάθε άλλο μάλιστα. Ο πολυεθνική και πολυπολιτισμική της συγκρότηση θέτει και την ίδια την ΕΕ σε διαδικασία αναζήτησης ταυτότητας, αφού η επιτυχής της διαμόρφωση θα επέτρεπε στην Ένωση να επιδιώξει ευχερέστερα τους μεγάλους της οικονομικούς και πολιτικούς της στόχους.
Το άρθρο αυτό θα ισχυριστεί πως τα εκπαιδευτικά συστήματα είναι κυρίως αυτά που καλούνται από τις πολιτικές της Ένωσης να επωμιστούν την υπό διαμόρφωση ταυτότητά της. Μέσα από την εκπαιδευτική της πολιτική, όπως θα υποστηρίξουμε, η ΕΕ επιχειρεί να διαμορφώσει νέες «παιδαγωγικές ταυτότητες». Κύριος σκοπός μας είναι να προτείνουμε μια τυπολογία «παιδαγωγικών ταυτοτήτων», που να περιγράφει τη διαπάλη μεταξύ των βασικών μεταρρυθμιστικών προθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εδραιωμένων εκπαιδευτικών πολιτικών και παιδαγωγικών πρακτικών στα κράτη-μέλη της.

Κατέβασε το άρθρο