Η συμβολή της αυτοαποτελεσματικότητας και της επιμόρφωσης των εργασιακών συμβούλων στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των εμποδίων κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής πορείας τους

Τεύχος 30

“Η συμβολή της αυτοαποτελεσματικότητας και της επιμόρφωσης των εργασιακών συμβούλων στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των εμποδίων κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής πορείας τους”

Μαρια-Γεωργία Κουμεντάκη, Αναστάσιος Ασβεστάς

Σελίδες 97 – 110

Περίληψη
Σκοπός της έρευνας ήταν να διερευνήσει τις απόψεις των εργασιακών συμβούλων για το ρόλο της επιμόρφωσης:(1) στη διαμόρφωση της αυτοαποτελεσματικότητας τους και (2) στην αντιμετώπιση των εμποδίων κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους πορείας τους. Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε ποσοτική έρευνα σε δείγμα 109 εργασιακών συμβούλων με διανομή ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι: α) οι επαγγελματικοί σύμβουλοι είναι σε μέτριο βαθμό ικανοποιημένοι από τα επιμορφωτικά προγράμματα που έχουν παρακολουθήσει έως τώρα, και β) η συμμετοχή τους σε επιμορφωτικά προγράμματα συνδέεται με την αυτοαποτελεσματικότητά τους καθώς και με την αντιμετώπιση των εμποδίων κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής πορείας τους.

Κατέβασε όλο το άρθρο