Επαναπροσδιορίζοντας τη μετασχηματιστική δυναμική των κοινοτήτων μάθησης εκπαιδευτικών

Τεύχος 29

“Επαναπροσδιορίζοντας τη μετασχηματιστική δυναμική των κοινοτήτων μάθησης εκπαιδευτικών”

Ευαγγελία Φρυδάκη

Σελίδες 41 – 55

Περίληψη

Οι επαγγελματικές κοινότητες μάθησης προτείνονται ως ιδεώδεις τόποι επαγγελματικής ανάπτυξης και βελτίωσης του εκπαιδευτικού έργου. Στους σχετικούς ακαδημαϊκούς λόγους αναδύεται μια διάκριση ανάμεσα:α) στους λόγους που συνδέουν τη συνεργασία με την αποτελεσματικότητα του σχολείου και τη βελτίωση των επιδόσεων των μαθητών, και β) εκείνους που περιγράφουν τη συνεργασία ως μια κοινή δυναμική διαμόρφωσης ενός σχολείου, όπου οι τάξεις θα μετασχηματιστούν, επίσης, σε κοινότητες μάθησης. Η έρευνα σήμερα προσανατολίζεται περισσότερο στις επαγγελματικές κοινότητες μάθησης ως οργανωσιακά σχήματα επαγγελματικής μάθησης των εκπαιδευτικών, αλλά υπολείπεται στην ανάδειξη των χαρακτηριστικών της συνεργασίας τους που την καθιστούν πιο επωφελή –σε σχέση με τον σκοπό της.
Η εισήγηση παρουσιάζει μια «μελέτης περίπτωσης» που αναδεικνύει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της συνεργασίας των εκπαιδευτικών σε μια κοινότητα μάθησης, που εκίνησε ως ομάδα εργασίας για την εκπόνηση ενός Προγράμματος Σπουδών (ΠΣ) και μεταμορφώθηκε σε κοινότητα μάθησης με αντίστοιχο αποτύπωμα στο εκπαιδευτικό έργο. Σύμφωνα με την αναστοχαστική αποτίμηση, το αποτέλεσμα αυτό απέρρευσε από την ελεύθερη και διαλογική διαμόρφωση, από τους εκπαιδευτικούς, μιας κοινής αντίληψης για το τι συνιστά βελτίωση της διδασκαλίας και πώς συνδέεται με τη δική τους επαγγελματική ανάπτυξη. Η κοινή αυτή αντίληψη φαίνεται να μετέφερε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της συνεργασίας τους στις σχολικές τάξεις μετασχηματίζοντάς τες σε κοινότητες μάθησης.

Κατέβασε όλο το άρθρο