Επαγγελματική εξουθένωση και επαγγελματική ικανοποίηση: ποσοτική έρευνα σε εργαζόμενους/ες που παρέχουν υπηρεσίες σε πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο και μετανάστες στην Ελλάδα

Τεύχος 30

“Επαγγελματική εξουθένωση και επαγγελματική ικανοποίηση: ποσοτική έρευνα σε εργαζόμενους/ες που παρέχουν υπηρεσίες σε πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο και μετανάστες στην Ελλάδα”

Κωνσταντίνα Ψαλλίδα, Φωτεινή Καλογερογιάννη, Χρήστος Παρθένης

Σελίδες 50 – 76

Περίληψη

Με αφορμή το ξέσπασμα του πολέμου στην Συρία, το 2015 η Ελλάδα έγινε η κύρια πόρτα εισόδου για πολίτες τρίτων χωρών, προσφύγων, αιτούντων άσυλο και μεταναστών που εγκατέλειψαν τις χώρες τους για διάφορους λόγους και μετακινήθηκαν σε Ευρωπαϊκό έδαφος. Η Ελλάδα βρέθηκε αντιμέτωπη με αυτή την πρωτόγνωρη κατάσταση κρίσης και με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Διεθνών Οργανισμών αλλά και πλήθους Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων κλήθηκε να την αντιμετωπίσει. Στο πλαίσιο αυτό, ο σκοπός της έρευνας που διεξήχθη ήταν η διερεύνηση των επιπέδων επαγγελματικής εξουθένωσης και επαγγελματικής ικανοποίησης των εργαζομένων που παρέχουν υπηρεσίες σε πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο και μετανάστες στην Ελλάδα μέσω διαφόρων προγραμμάτων. Στην παρούσα έρευνα συμμετείχαν 203 εργαζόμενοι από όλη την Ελλάδα, ενώ οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο αποτελούμενο από 3 μέρη, με το οποίο αξιολογήθηκε η επαγγελματική εξουθένωση και η επαγγελματική ικανοποίηση. Μεθοδολογικά έγινε χρήση του διεθνώς αναγνωρισμένου ερωτηματολογίου της ψυχολόγου Christina Maslach, Maslach Burnout Inventory (MBI), για τη μέτρηση της επαγγελματικής εξουθένωσης και του ερωτηματολογίου Job Satisfaction Survey (JSS) του Paul Spector για τη μέτρηση της επαγγελματικής ικανοποίησης.

Κατέβασε όλο το άρθρο