Είδη γνώσης στα επίσημα αναλυτικά προγράμματα του θρησκευτικού μαθήματος (1996, 2010, 2016/2019) δημοτικής εκπαίδευσης στην Κύπρο: Συνέχειες, μετατοπίσεις, και αμφιταλαντεύσεις

Τεύχος 28

Είδη γνώσης στα επίσημα αναλυτικά προγράμματα του θρησκευτικού μαθήματος (1996, 2010, 2016/2019) δημοτικής εκπαίδευσης στην Κύπρο: Συνέχειες, μετατοπίσεις, και αμφιταλαντεύσεις

Νικολέττα Χρυσοστόμου & Σταυρούλα Φιλίππου

Σελίδες 143 – 178
Περίληψη

Ένα από τα ζητήματα που απασχολεί έντονα τη θεωρητική κοινωνιολογική έρευνα των αναλυτικών προγραμμάτων (ΑΠ) αφορά στο κατά πόσο η έμφαση σε αυτά μετατοπίζεται κατά τις τελευταίες δεκαετίες προς γενικές δεξιότητες και ικανότητες παρά σε εξειδικευμένη ακαδημαϊκή γνώση. Η παρούσα εργασία συμβάλλει σε αυτή τη συζήτηση αναλύοντας τα επίσημα ΑΠ του θρησκευτικού μαθήματος δημοτικής εκπαίδευσης της Κύπρου στις τρεις τελευταίες εκδοχές τους (1996, 2010, 2016/2019), χαρτογραφώντας τη γνώση με ποιοτική παραγωγική ανάλυση περιεχομένου, αξιοποιώντας τη θεωρία και κοινωνιολογία του ΑΠ ως προς τον τύπο και δομή (παραδοσιακού και νέου τύπου), τα είδη της σχολικής γνώσης από τη σκοπιά του κοινωνικού ρεαλισμού (Future 1, Future 2, Future 3), καθώς και ως προς το χαρακτήρα του θρησκευτικού μαθήματος (ομολογιακός, βιβλικός, πατερικός, πολιτισμικός, διαπολιτισμικός, θρησκειολογικός). Παρόλη τη φαινομενική σταθερότητα της παρουσίας του θρησκευτικού μαθήματος, τα αποτελέσματα αναδεικνύουν συνέχειες, μετατοπίσεις και αμφιταλαντεύσεις, με τα πιο πρόσφατα ΑΠ να παρουσιάζουν έναν ιδιαίτερο πολύπλοκο συνδυασμό ειδών γνώσης και χαρακτήρα του
μαθήματος που επιτείνεται από έντονες μετατοπίσεις ως προς τον τύπο και δομή των ΑΠ ως επίσημων κειμένων.

Κατέβασε όλο το άρθρο