Διαχείριση κρίσεων στους σχολικούς οργανισμούς

Τεύχος 28

Διαχείριση κρίσεων στους σχολικούς οργανισμούς

Παρασκευή Χατζηπαναγιώτου

Σελίδες 130 – 142
Περίληψη

Οι διευθυντές των σύγχρονων εκπαιδευτικών οργανισμών καλούνται να διοικήσουν ανθρώπινους και υλικοτεχνικούς πόρους σε ένα αβέβαιο και γεμάτο προκλήσεις μέγα περιβάλλον. Μία ορατή πρόκληση είναι η διαχείριση κρίσεων στη σχολική μονάδα είτε αυτή οφείλεται σε ανθρωπογενή είτε σε φυσικά αίτια. Εκτός από τη γνώση μοντέλων διαχείρισης κρίσης, απαιτείται από το διευθυντή να αναπτύξει ηγετικές ικανότητες και δεξιότητες, που θα του επιτρέψουν να ανταποκριθεί στις αναδυόμενες συγκυρίες. Κλειδί για την αποτελεσματική διαχείριση των σχολικών κρίσεων είναι η ενδυνάμωση του διευθυντικού δυναμικού μέσω της συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης.
Λέξεις-κλειδιά: διαχείριση σχολικών κρίσεων, διευθυντής, ομάδα διαχείρισης κινδύνου, συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη

Κατέβασε όλο το άρθρο