Δημοκρατική διακυβέρνηση και Ανθρώπινα Δικαιώματα στην Εκπαίδευση: η σχολική κοινότητα ως πεδίο ανάκτησης του δημόσιου χώρου

Uncategorized Τεύχος 27

“Δημοκρατική διακυβέρνηση και Ανθρώπινα Δικαιώματα στην Εκπαίδευση: η σχολική κοινότητα ως πεδίο ανάκτησης του δημόσιου χώρου”

Εύη Ζαμπέτα

Σελίδες: 39 – 60

Περίληψη

Στις σημερινές σύνθετες και ετερογενείς κοινωνίες οι φορείς που επιδιώκουν εμπλοκή και τα συμφέροντα
που διεκδικούν τον έλεγχο της εκπαίδευσης χαρακτηρίζονται από ποικιλομορφία και συχνό ανταγωνισμό μεταξύ τους. Η επανεμφάνιση του εθνικισμού, η άνοδος του λαϊκισμού και του ρατσισμού, που στοχοποιούν ειδικές κοινωνικές ομάδες και κυρίως τους μετανάστες, είναι φαινόμενα που απειλούν την κοινωνική συνοχή.Από την άλλη πλευρά οι σύγχρονες μορφές διακυβέρνησης συχνά επικρίνονται για έλλειμμα δημοκρατίας και αντιπροσωπευτικότητας, γεγονός που τροφοδοτεί το λαϊκισμό. Η εκπαίδευση αποτελεί κατεξοχήν πεδίο στο οποίο εκφράζονται αυτές οι τάσεις και εκδηλώνονται με τη μορφή αποκλεισμών και ανισοτήτων πρόσβασης.Το άρθρο αυτό επιδιώκει να προσεγγίσει την έννοια της δημοκρατικής διακυβέρνησης των εκπαιδευτικών θεσμών με έμφαση στο επίπεδο της σχολικής κοινότητας. Η σχολική κοινότητα γίνεται κατανοητή ως ένα πεδίο εμπλοκής, διαβούλευσης και συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών, το οποίο ωστόσο μεσολαβείται από τις θεμελιώδεις συνταγματικές αξίες που κατοχυρώνουν το συλλογικό δημόσιο συμφέρον. Η βασική θέση
που υποστηρίζεται είναι ότι η δημοκρατική διακυβέρνηση των εκπαιδευτικών θεσμών, μέσα από διαδικασίες διαβούλευσης και συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών, μπορεί να αποτελέσει υβριδική μορφή διαβουλευτικής δημοκρατίας και πεδίο ανάκτησης του δημόσιου χώρου στις σύγχρονες κοινωνίες.

Κατέβασε το άρθρο