Αντιλήψεις προσφύγων/μεταναστών για την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών που έλαβαν στο πλαίσιο της Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού προσανατολισμού

Τεύχος 30

“Αντιλήψεις προσφύγων/μεταναστών για την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών που έλαβαν στο πλαίσιο της Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού προσανατολισμού”

Αγγελική Οικονόμου, Φωτεινή Καλογερογιάννη, Χρήστος Παρθένης

Σελίδες 31 – 49

Περίληψη

Στην παρούσα έρευνα , διερευνώνται οι αντιλήψεις των ατόμων με προσφυγικό και μεταναστευτικό υπόβαθρο σχετικά με την αποτελεσματικότητα της Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Συ.Ε.Π.). Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκαν εννέα (9) ημιδομημένες συνεντεύξεις με άτομα προσφυγικού και μεταναστευτικού προφίλ, τα οποία μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους από τη λήψη της υπηρεσίας του Συ.Ε.Π. Η επεξεργασία των δεδομένων έγινε με ποιοτική ανάλυση περιεχομένου. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την ανάλυση των δεδομένων μας δίνουν τη δυνατότητα να κατανοήσουμε και να διερευνήσουμε σε βάθος τις ανάγκες του προσφυγικού και του μεταναστευτικού πληθυσμού που δέχονται τις υπηρεσίες του Συ.Ε.Π., ενώ παράλληλα μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση των υπηρεσιών των φορέων που έχουν αναλάβει την υποστήριξή τους στην χώρα μας.

Κατέβασε όλο το άρθρο