Διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών: Η υλοποίηση των μεγάλων προσδοκιών των Βρυξελλών στη Γερμανία

Τεύχος 26

“Διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών: Η υλοποίηση των μεγάλων προσδοκιών των Βρυξελλών στη Γερμανία”

Hans-Georg Kotthoff & Vasileios Symeonidis

Σελίδες:  5 – 29

Περίληψη

Ακολουθώντας το όραμα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και τις προσπάθειες σύγκλισης των Ευρωπαϊκών συστημάτων εκπαίδευσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εμφανώς επεκτείνει την επιρροή της σε διάφορους τομείς
των εθνικών συστημάτων εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένου του τομέα της εκπαίδευσης εκπαιδευτικών.Το παρόν άρθρο διερευνά εάν και σε ποιο βαθμό οι Ευρωπαϊκές προσδοκίες και πολιτικές πρωτοβουλίες επηρεάζουν τα εθνικά συστήματα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών, επικεντρώνοντας την ανάλυση στη διαδικασία της Μπολόνια. Με βάση το παράδειγμα του συστήματος εκπαίδευσης εκπαιδευτικών στη Γερμανία, το άρθρο υποστηρίζει πως παρά την επιρροή εναρμόνισης που επιδιώκει η διαδικασία της Μπολόνια, η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στην Ευρώπη διατηρεί έναν ισχυρό εθνικό και τοπικιστικό χαρακτήρα. Συγκεκριμένα, η ανάλυση αναδεικνύει πως η εκπαίδευση εκπαιδευτικών εντός της Γερμανίας έχει διαφοροποιηθεί σε μεγαλύτερο βαθμό απ’ ότι έχει ομογενοποιηθεί, ενώ η διακυβέρνηση των ιδρυμάτων εκπαίδευσης εκπαιδευτικών συνεχίζει να καθορίζεται από εθνικούς και τοπικούς φορείς, οι οποίοι αντιστέκονται αποτελεσματικά στις αυξανόμενες πιέσεις για σύγκλιση των ευρωπαϊκών συστημάτων εκπαίδευσης εκπαιδευτικώ

Κατέβασε το άρθρο