«Ήπια ισχύς» και «εκπαιδευτική διπλωματία»: τα διεθνή προγράμματα ανταλλαγών ως μηχανισμοί εκπαιδευτικής διακυβέρνησης

“«Ήπια ισχύς» και «εκπαιδευτική διπλωματία»: τα διεθνή προγράμματα ανταλλαγών ως μηχανισμοί εκπαιδευτικής διακυβέρνησης” Ιωάννης Ρουσσάκης Σελίδες: 120 – 144 Περίληψη Οι εκπαιδευτικές ανταλλαγές αποτελούν πρακτική με μακρά ιστορία. Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν αποκτήσει πρόσθετη σημασία είτε ως εργαλεία δημόσιας διπλωματίας, είτε ως ενέργειες διεθνοποίησης εκπαιδευτικών θεσμών και συστημάτων, έχοντας κεντρίσει το ενδιαφέρον ερευνητών που εξειδικεύονται […]

Όλο το άρθρο

Κριτικός παιδαγωγός υπό το πρίσμα μιας δημοκρατικής και απελευθερωτικής εκπαίδευσης

“Κριτικός παιδαγωγός υπό το πρίσμα μιας δημοκρατικής και απελευθερωτικής εκπαίδευσης” Κωνσταντίνος Καρράς Σελίδες: 81 – 97 Περίληψη Η παρούσα μελέτη θέτει μερικά θεμελιώδη ερωτήματα σχετικά με τον ρόλο του κριτικού παιδαγωγού υπό το πρίσμα μιας δημοκρατικής και απελευθερωτικής εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό βασικές έννοιες που συζητούνται είναι η ισότητα, η ελευθερία, η δημοκρατία, η συμμετοχή, […]

Όλο το άρθρο

Συγκριτική Παιδαγωγική και ο «άνθρωπος – πολίτης»: προς μια «Ετεροπαιδαγωγική» προσέγγιση

“Συγκριτική Παιδαγωγική και ο «άνθρωπος – πολίτης»: προς μια «Ετεροπαιδαγωγική» προσέγγιση” Πέλλα Καλογιαννάκη Σελίδες: 61 – 80 Περίληψη Στην παρούσα μελέτη η Συγκριτική Παιδαγωγική (ΣΠ) συνδέεται με τις σύγχρονες προκλήσεις της τρέχουσας κοινωνικοπολιτισμικής και εκπαιδευτικής συγκυρίας. Ειδικότερα, συνδέεται με ζητήματα πολιτικής κοινωνικοποίησης και ετερότητας, με έμφαση στον ρόλο που η ΣΠ μπορεί να διαδραματίσει για […]

Όλο το άρθρο

Δημοκρατική διακυβέρνηση και Ανθρώπινα Δικαιώματα στην Εκπαίδευση: η σχολική κοινότητα ως πεδίο ανάκτησης του δημόσιου χώρου

“Δημοκρατική διακυβέρνηση και Ανθρώπινα Δικαιώματα στην Εκπαίδευση: η σχολική κοινότητα ως πεδίο ανάκτησης του δημόσιου χώρου” Εύη Ζαμπέτα Σελίδες: 39 – 60 Περίληψη Στις σημερινές σύνθετες και ετερογενείς κοινωνίες οι φορείς που επιδιώκουν εμπλοκή και τα συμφέροντα που διεκδικούν τον έλεγχο της εκπαίδευσης χαρακτηρίζονται από ποικιλομορφία και συχνό ανταγωνισμό μεταξύ τους. Η επανεμφάνιση του εθνικισμού, […]

Όλο το άρθρο

Κράτος, εκπαιδευτική διακυβέρνηση και ελεγκτικοί μηχανισμοί

“Κράτος, εκπαιδευτική διακυβέρνηση και ελεγκτικοί μηχανισμοί” Αριστοτέλης Ζμας Σελίδες: 11 – 38 Περίληψη Η παρούσα εργασία υποστηρίζει ότι κάθε κυβέρνηση ως κεντρικός φορέας της κρατικής εξουσίας συνεχίζει να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη σκακιέρα της εκπαιδευτικής διακυβέρνησης. Στο πλαίσιο της τελευταίας, η Πολιτεία διευκολύνει την ανάπτυξη εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών από ποικίλους φορείς, ενθαρρύνοντας την παγίωση «εταιρικών σχέσεων», […]

Όλο το άρθρο