“Μαθηματική εκπαίδευση και αγωγή του πολίτη”

“Μαθηματική εκπαίδευση και αγωγή του πολίτη” Μαρία Νικολακάκη Σελίδες 225-244 Περίληψη Όταν μιλάμε για αγωγή του πολίτη και σχολικό πρόγραμμα, συνήθως εννοούμε το μάθημα της κοινωνικής και πολιτικής αγωγής. Αν είμαστε λίγο πιο πολύ προβληματισμένοι θα σκεφτούμε την ιστορία και γεωγραφία και στην καλύτερη περίπτωση θα σκεφτούμε τα κείμενα που χρησιμοποιούνται για τη διδασκαλία της […]

Όλο το άρθρο

“Μουσική παιδεία και παιδεία του πολίτη: Ένα ιστορικο-συγκριτικό επιστημολογικό παράδειγμα”

“Μουσική παιδεία και παιδεία του πολίτη: Ένα ιστορικο-συγκριτικό επιστημολογικό παράδειγμα” Αλεξάνδρα Τσουρλάκη Σελίδες 213-224 Περίληψη Σε αυτή τη μελέτη εξετάζεται η θέση της Μουσικής στον εκπαιδευτικό λόγο (discourse) στην Αρχαία και στη Νεότερη Ελλάδα και ο ρόλο της στη διαμόρφωση του «ανθρώπου – πολίτη». Πρώτον, διερευνάται η θέση της Μουσικής στην εκπαίδευση στην Αρχαία Ελλάδα, […]

Όλο το άρθρο

“Η νομική ιδιότητα του πολίτη στην Ελλάδα και στις ΗΠΑ.”

“Η νομική ιδιότητα του πολίτη στην Ελλάδα και στις ΗΠΑ.” Λουκάς Πετρονικολός Σελίδες 190-199 Περίληψη Στην παρούσα μελέτη διερευνάται ο ρόλος των συνταγματικών θεσμών της Ελλάδας και των Η.Π.Α. στην διαμόρφωση διαφορετικών στόχων και πολιτικής για την παιδεία των πολιτών της κάθε χώρας. Πρώτα παρουσιάζεται η έννοια «πολίτης» μέσα από μια σύντομη αναφορά στις βασικές […]

Όλο το άρθρο

“Being a good American: Citizenship education at a U.S. High School”

“Being a good American: Citizenship education at a U.S. High School”. William S. New Σελίδες 174-189 Περίληψη Citizenship education in the United State has historically taken many forms. Since Horace Mann laid the foundations for the common school in the mid-19th century, many have claimed that producing citizens is the prime function of public education, […]

Όλο το άρθρο

“Η ιστορική διαδρομή της Πολιτικής Εκπαίδευσης στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα κατά τον 20ο αιώνα”

“Η ιστορική διαδρομή της Πολιτικής Εκπαίδευσης στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα κατά τον 20ο αιώνα” Δέσποινα Καρακατσάνη Σελίδες 154-173 Περίληψη Στο συγκεκριμένο άρθρο παρουσιάζεται η πορεία ένταξης του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής (ΚΠΑ) στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα κατά τη διάρκεια του 20ού αι. και η ιστορική εξέλιξη των διαφόρων παραδειγμάτων πολιτικής διαπαιδαγώγησης. Στο πρώτο […]

Όλο το άρθρο

“Το διακύβευμα του ‘πολίτη’ στο πλαίσιο του ιστορικού μετασχηματισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρήσεις και ζητήματα”

“Το διακύβευμα του ‘πολίτη’ στο πλαίσιο του ιστορικού μετασχηματισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρήσεις και ζητήματα” Γεώργιος Πασιάς Σελίδες 128-153 Περίληψη Η έννοια και η ιδιότητα του ‘ευρωπαίου πολίτη’, τόσο στο συμβολικό όσο και στο εφαρμοσμένο επίπεδο, συνδέονται άμεσα με τις διαδικασίες του μετασχηματισμού των ευρωπαϊκών κοινωνιών και το πρόταγμα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Στο άρθρο επιχειρείται […]

Όλο το άρθρο

“Η ιδιότητα του πολίτη ανάμεσα στη μερικοκρατία της εθνικής δημοκρατικής κοινότητας και στην οικουμενικότητα των αξιών της: τα χαρακτηριστικά του δημοκρατικού σχολείου”

“Η ιδιότητα του πολίτη ανάμεσα στη μερικοκρατία της εθνικής δημοκρατικής κοινότητας και στην οικουμενικότητα των αξιών της: τα χαρακτηριστικά του δημοκρατικού σχολείου” Στάθης Μπάλιας Σελίδες 110-129 Περίληψη Η φιλελεύθερη δημοκρατία αναπτύχθηκε παράλληλα με την ανάδυση του κράτους – έθνους στο πλαίσιο του οποίου κατέστη δυνατή η ελευθερία και η αλληλεγγύη μεταξύ των μελών του και, […]

Όλο το άρθρο

“Homo politicus: Homo comparativus? Σκέψεις για την έννοια του πολίτη σήμερα από τη σκοπιά της Συγκριτικής Παιδαγωγικής.”

“Homo politicus: Homo comparativus? Σκέψεις για την έννοια του πολίτη σήμερα από τη σκοπιά της Συγκριτικής Παιδαγωγικής.” Πέλλα Καλογιαννάκη Σελίδες 99-109 Περίληψη Η έννοια του πολίτη αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα του σύγχρονου στοχασμού, τόσο στο χώρο της κοινωνίας, όσο και στο χώρο της εκπαίδευσης. Στην παρούσα μελέτη διατυπώνονται μερικοί βασικοί προβληματισμοί γύρω από […]

Όλο το άρθρο

“Education and the Polity: A comparative historical analysis of the discourse on education and citizenship, from the ancient Polis to the modern Ethnopolis and the Cosmopolis of the late modernity.”

“Education and the Polity: A comparative historical analysis of the discourse on education and citizenship, from the ancient Polis to the modern Ethnopolis and the Cosmopolis of the late modernity.” Ανδρέας Μ. Καζαμίας, Αμαλία Α. Υφαντή, Δήμητρα Τρίγκα Σελίδες 81-98 Περίληψη Η εργασία αυτή αποτελεί μια ιστορικοσυγκριτική μελέτη του λόγου για την ιδιότητα και την […]

Όλο το άρθρο

“Educating a plural demos”

Ειδικό θεματικό τεύχος: Παιδεία του πολίτη “Educating a plural demos” Δημήτρης Ν. Χρυσοχόου Σελίδες 65-80 Περίληψη Το άρθρο εξετάζει τη σχέση μεταξύ παιδείας και δημοκρατίας και, αντλώντας από τη ρεπουμπλικανική πολιτική θεωρία, διερευνά τη δημοκρατική δυναμική του πρώτου πανευρωπαϊκού προγράμματος για την «Παιδεία της Δημοκρατίας» με στόχο την ενθάρρυνση των νέων να συμμετέχουν στη δημόσια […]

Όλο το άρθρο