“Σκέψεις για την έννοια του πολίτη σήμερα από τη σκοπιά της Συγκριτικής Παιδαγωγικής”

“Σκέψεις για την έννοια του πολίτη σήμερα από τη σκοπιά της Συγκριτικής Παιδαγωγικής” Πέλλα Καλογιαννάκη Σελίδες Περίληψη Η έννοια του πολίτη αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα του σύγχρονου στοχασμού, τόσο στο χώρο της κοινωνίας, όσο και στο χώρο της εκπαίδευσης. Στην παρούσα μελέτη διατυπώνονται μερικοί βασικοί προβληματισμοί γύρω από την έννοια του πολίτη στο […]

Όλο το άρθρο

“Ευρωπαϊκή Ταυτότητα και Παιδεία του Πολίτη – Η Περίπτωση της Ελλάδας.”

“Ευρωπαϊκή Ταυτότητα και Παιδεία του Πολίτη – Η Περίπτωση της Ελλάδας.” Λουκάς Πετρονικολός Σελίδες Περίληψη Η εργασία εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο οι έννοιες «πολίτης», «Ελληνική ταυτότητα» και «παιδεία του πολίτη» διαμορφώνονται δυναμικά κατά τα τελευταία τριάντα χρόνια από τη μία, σε σχέση με την επίσημη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για μια ενωμένη […]

Όλο το άρθρο

“Η ταυτότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι ευρωπαϊκές παιδαγωγικές ταυτότητες.”

“Η ταυτότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι ευρωπαϊκές παιδαγωγικές ταυτότητες.” Σταύρος Μούτσιος Σελίδες Περίληψη Η αναζήτηση, διεκδίκηση και σταθεροποίηση μιας ταυτότητας μοιάζει να είναι σήμερα κρίσιμο θέμα για άτομα, κοινωνίες, αλλά και κράτη. Οι τάσεις αυτές είναι παγκόσμιες και, βεβαίως, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελεί εξαίρεση. Κάθε άλλο μάλιστα. Ο πολυεθνική και πολυπολιτισμική της συγκρότηση […]

Όλο το άρθρο

“Πολιτικές Ανώτατης Εκπαίδευσης και Εκπαίδευση Ενηλίκων: Η περίπτωση του Βελγίου και της Ιρλανδίας”

“Πολιτικές Ανώτατης Εκπαίδευσης και Εκπαίδευση Ενηλίκων: Η περίπτωση του Βελγίου και της Ιρλανδίας” Νίκος Παπαδάκης, Mark Murphy & Θεοδώρα Ροζάκη Σελίδες Περίληψη H παρούσα μελέτη εξετάζει τις πολιτικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων σε τριτοβάθμιο επίπεδο. Αναλύονται οι περιπτώσεις του Βελγίου και της Ιρλανδίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στη σχέση αυτών των πολιτικών με τις γενικότερες εξελίξεις στην εκπαιδευτική […]

Όλο το άρθρο

“Εκπαιδευτική Πολιτική και Οικονομικός Πραγματισμός: Η Ανώτατη Εκπαίδευση στη Σιγκαπούρη και την Κύπρο. Μια συγκριτική θεώρηση.”

“Εκπαιδευτική Πολιτική και Οικονομικός Πραγματισμός: Η Ανώτατη Εκπαίδευση στη Σιγκαπούρη και την Κύπρο. Μια συγκριτική θεώρηση.” Παναγιώτης Περσιάνης Σελίδες Περίληψη Το άρθρο επιχειρεί μια σύγκριση των κρατικών πολιτικών στην ανώτατη εκπαίδευση της Σιγκαπούρης και της Κύπρου, δύο μικρών χωρών που διατέλεσαν στο παρελθόν Βρετανικές αποικίες. Το άρθρο επισημαίνει βαθιές διαφορές μεταξύ των δύο πολιτικών και […]

Όλο το άρθρο