“Επαγγελματισμός και μετάβαση από τη Σχολή Επιστημών Αγωγής στην εργασία στο νηπιαγωγείο: Η περίπτωση της Αγγλίας και της Σκοτίας”

“Επαγγελματισμός και μετάβαση από τη Σχολή Επιστημών Αγωγής στην εργασία στο νηπιαγωγείο: Η περίπτωση της Αγγλίας και της Σκοτίας” Ευανθία Συνώδη Σελίδες Περίληψη Τελευταία στο εξωτερικό, γίνονται μεταρρυθμίσεις σχετικές με την εισαγωγική περίοδο των εκπαιδευτικών, για να προαχθεί ο επαγγελματισμός τους, αλλά υπάρχει διαφωνία πάνω στο τι είναι ο επαγγελματισμός. Στην εργασία αυτή εξετάζεται αν […]

Όλο το άρθρο

“«Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών»: Μελέτη Διερεύνησης των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών”

“«Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών»: Μελέτη Διερεύνησης των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών” Παναγιώτης Αναστασιάδης, Ευαγγελία Καγκά, Διονύσιος Λουκέρης, Παναγιώτης Μαντάς, Πέτρος Τραντάς Σελίδες Περίληψη Ο σχεδιασμός του «Νέου Σχολείου», φιλοδοξεί να ανταποκριθεί στις νέες εκπαιδευτικές ανάγκες και προκλήσεις του 21ου αιώνα, θέτοντας τον μαθητή στο επίκεντρο των αλλαγών με σκοπό τη συνολική βελτίωση του επιπέδου σπουδών […]

Όλο το άρθρο

“Προετοιμάζοντας εκπαιδευτικούς Αγγλικής για τις προκλήσεις του 21ου αιώνα: Το αναμορφωμένο πρόγραμμα αρχικής κατάρτισης και εκπαίδευσης στη διδασκαλία της Αγγλικής του ΕΚΠΑ”

Ειδικό θεματικό τεύχος: Bασική κατάρτιση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών “Προετοιμάζοντας εκπαιδευτικούς Αγγλικής για τις προκλήσεις του 21ου αιώνα: Το αναμορφωμένο πρόγραμμα αρχικής κατάρτισης και εκπαίδευσης στη διδασκαλία της Αγγλικής του ΕΚΠΑ” Ευδοκία Καραβά Σελίδες Περίληψη Το άρθρο εστιάζεται στην αρχική κατάρτιση εκπαιδευτικών Αγγλικής και στις παιδαγωγικές προσεγγίσεις και σύγχρονους προβληματισμούς στο χώρο της αρχικής κατάρτισης. […]

Όλο το άρθρο

“Βασική εκπαίδευση και επιμόρφωση στις Επιστήμες της Αγωγής των εκπαιδευτικών των “Θετικών” Επιστημών: ανορθολογικοί άνεμοι, επιστημολογικές θύελλες”

“Βασική εκπαίδευση και επιμόρφωση στις Επιστήμες της Αγωγής των εκπαιδευτικών των “Θετικών” Επιστημών: ανορθολογικοί άνεμοι, επιστημολογικές θύελλες” Κώστας Ραβάνης Σελίδες Περίληψη Στο άρθρο αυτό παρουσιάζονται ορισμένα προβλήματα τα οποία σχετίζονται με την βασική εκπαίδευση των μελλοντικών και την επιμόρφωση των εν ενεργεία εκπαιδευτικών στις Επιστήμες της Αγωγής, με έμφαση σε αυτούς/ές οι οποίοι/ες έχουν σπουδές […]

Όλο το άρθρο

“Κατάρτιση και επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη διασπορά”

“Κατάρτιση και επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη διασπορά” Κυριακή Πετράκη, Μιχάλης Δαμανάκης Σελίδες Περίληψη Οι διάφορες μορφές ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης είναι ο σημαντικότερος χώρος χρήσης και καλλιέργειας της ελληνικής, ενώ ο εκπαιδευτικός αποτελεί τον πιο σημαντικό παράγοντα για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στη διασπορά. Οι δυο μεγάλες κατηγορίες εκπαιδευτικών που διδάσκουν στα σχολεία […]

Όλο το άρθρο

“Συζητώντας για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών των δύο σχολικών βαθμίδων στη χώρα μας”

“Συζητώντας για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών των δύο σχολικών βαθμίδων στη χώρα μας” Δημήτρης Χατζηδήμου Σελίδες Περίληψη Στην παρούσα εργασία γίνεται προσπάθεια οριοθέτησης της επιμόρφωσης, τεκμηριώνεται η αναγκαιότητά της, παρουσιάζονται τα είδη της καθώς και η κατάσταση που επικρατούσε και επικρατεί σήμερα στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, επισημαίνοντας συγχρόνως […]

Όλο το άρθρο

“Βασική εκπαίδευση και επιμόρφωση εκπαιδευτικών: Κρίσιμα «επεισόδια» και εύλογα ερωτήματα”

Ειδικό θεματικό τεύχος: Bασική κατάρτιση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών “Βασική εκπαίδευση και επιμόρφωση εκπαιδευτικών: Κρίσιμα «επεισόδια» και εύλογα ερωτήματα” Γιώργος Μαυρογιώργος Σελίδες Περίληψη Στο κείμενο που ακολουθεί καταβάλλεται προσπάθεια ώστε να συγκροτηθεί μια ιστορικοβιογραφική προσέγγιση στη μελέτη και την ανάλυση της επαγγελματικής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού. Βασική προϋπόθεση σε μια τέτοια προσέγγιση είναι να εντοπίζονται κρίσιμα […]

Όλο το άρθρο

“Η εκπαίδευση των υποψήφιων εκπαιδευτικών: παράμετροι αιχμής για την εκπαιδευτική πολιτική”

Ειδικό θεματικό τεύχος: Bασική κατάρτιση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών “Η εκπαίδευση των υποψήφιων εκπαιδευτικών: παράμετροι αιχμής για την εκπαιδευτική πολιτική” Ζωή Παπαναούμ Σελίδες Περίληψη Αφετηρία του κειμένου αυτού αποτελεί η άποψη ότι η εκπαίδευση των υποψήφιων εκπαιδευτικών, μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην απόκτηση των αναγκαίων εφοδίων από την πλευρά των εκπαιδευτικών και συνακόλουθα στη βελτίωση […]

Όλο το άρθρο