“Μέρος Β: Μεταφορά λόγου και δημιουργία προϋποθέσεων για μεταρρύθμιση: η περίπτωση της σχολικής ιστορίας”

“Μέρος Β: Μεταφορά λόγου και δημιουργία προϋποθέσεων για μεταρρύθμιση: η περίπτωση της σχολικής ιστορίας” Ελευθέριος Κληρίδης Σελίδες Περίληψη Σκοπός του άρθρου είναι να διερευνήσει την επιχειρούμενη αναθεώρηση της σχολικής ιστορίας στην Κύπρο μέσα από το πρίσμα της εκπαιδευτικής μεταφοράς. Υποστηρίζεται ότι το εν λόγω εγχείρημα ανακύπτει ως επίπτωση της μεταφοράς του λόγου της «νέας ιστορίας» […]

Όλο το άρθρο

“Μέρος Β: Εκπαιδευτική μεταρρύθμιση στο παράδειγμα Κύπρου και Ελλάδας – ενστάσεις, αντιστάσεις, συγκλίσεις, προοπτικές”

“Μέρος Β: Εκπαιδευτική μεταρρύθμιση στο παράδειγμα Κύπρου και Ελλάδας – ενστάσεις, αντιστάσεις, συγκλίσεις, προοπτικές” Σήφης Μπουζάκης Σελίδες Περίληψη Το άρθρο διακρίνεται σε πέντε μέρη. Το πρώτο μέρος αναφέρεται στα διάφορα μεταρρυθμιστικά εγχειρήματα που έχουν επιχειρηθεί στην Κύπρο και την Ελλάδα κατά το παρελθόν. Ακολουθεί μια σύντομη παρουσίαση της πολιτικής της ταύτισης της κυπριακής εκπαίδευσης με […]

Όλο το άρθρο

“Μέρος Β: Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και το αναλυτικό πρόγραμμα: μια κριτική προσέγγιση”

“Μέρος Β: Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και το αναλυτικό πρόγραμμα: μια κριτική προσέγγιση” Μαίρη Κουτσελίνη-Ιωαννίδου Σελίδες Περίληψη Ο σκοπός του παρόντος άρθρου είναι να εξετάσει κριτικά το ρόλο του αναλυτικού προγράμματος στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση σήμερα στην Κύπρο. Η κουλτούρα μεταρρύθμισης που έχει δημιουργηθεί στα τελευταία χρόνια στην Κύπρο άφησε να νοείται ότι η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση επιτελείται […]

Όλο το άρθρο

“Μέρος Β: Διερεύνηση των προβλημάτων εφαρμογής αλλαγών στην εκπαίδευση: οι αντιδράσεις των βασικών κοινωνικών φορέων στην προσπάθεια για μείζονα εκπαιδευτική μεταρρύθμιση στην Κύπρο (2004-2009) και ο ρόλος τους στην (μη) εφαρμογή της”

“Μέρος Β: Διερεύνηση των προβλημάτων εφαρμογής αλλαγών στην εκπαίδευση: οι αντιδράσεις των βασικών κοινωνικών φορέων στην προσπάθεια για μείζονα εκπαιδευτική μεταρρύθμιση στην Κύπρο (2004-2009) και ο ρόλος τους στην (μη) εφαρμογή της” Παναγιώτης Περσιάνης Σελίδες Περίληψη Το άρθρο παρουσιάζει τις δυσκολίες εφαρμογής της μείζονος εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης που προτάθηκε στην Κυβέρνηση της Κύπρου από την Επιτροπή […]

Όλο το άρθρο

“Μέρος Β: Εκσυγχρονισμός και συντηρητισμός στην κυπριακή εκπαίδευση: Η Σισύφεια πορεία της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, 2004-2009”

“Μέρος Β: Εκσυγχρονισμός και συντηρητισμός στην κυπριακή εκπαίδευση: Η Σισύφεια πορεία της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, 2004-2009” Ανδρέας Μ. Καζαμίας Σελίδες Περίληψη Στη μελέτη αυτή επιχειρείται μια ιστορικο-συγκριτική ανάλυση του ρηματικού λόγου για την Κυπριακή Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση, όπως αποτυπώνεται σε κείμενα (ομιλίες, ανακοινώσεις, εγκυκλίους), θεσμίσεις και εκθέσεις επιτροπών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ), και σε σχετικά […]

Όλο το άρθρο

“Ancestral voices, policy superglue, and Cassandra: An optimistic note about comparative education”

Ειδικό θεματικό τεύχος: Συγκριτική Εκπαίδευση, εκπαιδευτική πολιτική και εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις: Η περίπτωση της Κύπρου “Ancestral voices, policy superglue, and Cassandra: An optimistic note about comparative education” Robert Cowen Σελίδες Περίληψη Το παρόν άρθρο αποτελεί μια πρώτη απόπειρα συγκρότησης μιας ιστορικής αφήγησης για το επιστημονικό πεδίο της συγκριτικής εκπαίδευσης. Σημείο αφετηρίας του άρθρου αποτελεί η παραδοχή […]

Όλο το άρθρο

“Μέρος Α: Συγκριτική εκπαίδευση και εκπαιδευτική πολιτική. Μια προβληματική συμβίωση”

Ειδικό θεματικό τεύχος: Συγκριτική Εκπαίδευση, εκπαιδευτική πολιτική και εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις: Η περίπτωση της Κύπρου “Μέρος Α: Συγκριτική εκπαίδευση και εκπαιδευτική πολιτική. Μια προβληματική συμβίωση” Δημήτρης Ματθαίου Σελίδες Περίληψη Η συγκριτική εκπαίδευση διατήρησε απ’ αρχής μια διαλεκτική σχέση με την εκπαιδευτική πολιτική. Διαμορφώθηκε ως επιστημονικός κλάδος στο τέλος μιας εποχής κατά την οποία η εκπαιδευτική πολιτική […]

Όλο το άρθρο

“Μέρος Β: Μεταφορά λόγου και δημιουργία προϋποθέσεων για μεταρρύθμιση: η περίπτωση της σχολικής ιστορίας”

“Μέρος Β: Μεταφορά λόγου και δημιουργία προϋποθέσεων για μεταρρύθμιση: η περίπτωση της σχολικής ιστορίας” Ελευθέριος Κληρίδης Σελίδες Περίληψη Σκοπός του άρθρου είναι να διερευνήσει την επιχειρούμενη αναθεώρηση της σχολικής ιστορίας στην Κύπρο μέσα από το πρίσμα της εκπαιδευτικής μεταφοράς. Υποστηρίζεται ότι το εν λόγω εγχείρημα ανακύπτει ως επίπτωση της μεταφοράς του λόγου της «νέας ιστορίας» […]

Όλο το άρθρο

“Μέρος Β: Εκπαιδευτική μεταρρύθμιση στο παράδειγμα Κύπρου και Ελλάδας – ενστάσεις, αντιστάσεις, συγκλίσεις, προοπτικές”

“Μέρος Β: Εκπαιδευτική μεταρρύθμιση στο παράδειγμα Κύπρου και Ελλάδας – ενστάσεις, αντιστάσεις, συγκλίσεις, προοπτικές” Σήφης Μπουζάκης Σελίδες Περίληψη Το άρθρο διακρίνεται σε πέντε μέρη. Το πρώτο μέρος αναφέρεται στα διάφορα μεταρρυθμιστικά εγχειρήματα που έχουν επιχειρηθεί στην Κύπρο και την Ελλάδα κατά το παρελθόν. Ακολουθεί μια σύντομη παρουσίαση της πολιτικής της ταύτισης της κυπριακής εκπαίδευσης με […]

Όλο το άρθρο

“Μέρος Β: Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και το αναλυτικό πρόγραμμα: μια κριτική προσέγγιση”

“Μέρος Β: Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και το αναλυτικό πρόγραμμα: μια κριτική προσέγγιση” Μαίρη Κουτσελίνη-Ιωαννίδου Σελίδες Περίληψη Ο σκοπός του παρόντος άρθρου είναι να εξετάσει κριτικά το ρόλο του αναλυτικού προγράμματος στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση σήμερα στην Κύπρο. Η κουλτούρα μεταρρύθμισης που έχει δημιουργηθεί στα τελευταία χρόνια στην Κύπρο άφησε να νοείται ότι η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση επιτελείται […]

Όλο το άρθρο