“Ο θεσμός της οικογένειας στα νέα σχολικά βιβλία της Γλώσσας και του Ανθολογίου του Δημοτικού Σχολείου»”

“Ο θεσμός της οικογένειας στα νέα σχολικά βιβλία της Γλώσσας και του Ανθολογίου του Δημοτικού Σχολείου»” Θωμάς Μπαμπάλης – Μαρίνα Βλαχαντώνη Σελίδες Περίληψη Στο πλαίσιο της μελέτης, επιδιώκεται να ερευνηθεί η παρουσία του θεσμού της οικογένειας και των μελών της στα νέα σχολικά εγχειρίδια Γλώσσας και Ανθολογίου, όλων των τάξεων του Δημοτικού σχολείου, σε σχέση […]

Όλο το άρθρο

“Το «νέο» στα νέα σχολικά εγχειρίδια”

“Το «νέο» στα νέα σχολικά εγχειρίδια” Αχιλλέας Καψάλης Σελίδες Περίληψη Το άρθρο αναζητά το «νέο» στα νέα σχολικά εγχειρίδια της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Διαπιστώνει ότι κατά την παραγωγή τους πραγματοποιήθηκαν σημαντικά βήματα προόδου, τόσο στον παιδαγωγικό τομέα, όσο και σε εκείνον των διαδικασιών παραγωγής και αξιολόγησής τους. Παρά ταύτα, μένουν ακόμη πολλά να γίνουν, αφού η […]

Όλο το άρθρο

“Η εικόνα ως μέσο διδασκαλίας και αξιολόγησης του μαθητή: το παράδειγμα του σχολικού εγχειριδίου Ιστορίας της Δ΄ Δημοτικού”

“Η εικόνα ως μέσο διδασκαλίας και αξιολόγησης του μαθητή: το παράδειγμα του σχολικού εγχειριδίου Ιστορίας της Δ΄ Δημοτικού” Ιωάννης Ε. Βρεττός & Ελισάβετ Δ. Λαζαράκου Σελίδες Περίληψη Η ευφορία, η οποία επικρατεί σε ερευνητικό επίπεδο σχετικά με την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητα της εικόνας κατά τη διδασκαλία, δεν συνοδεύει την εκπαιδευτική πράξη. Η εμμονή των […]

Όλο το άρθρο

“Κριτική Ανάλυση της Διδακτικής και Μαθησιακής Λειτουργίας των Διδακτικών Εγχειριδίων”

“Κριτική Ανάλυση της Διδακτικής και Μαθησιακής Λειτουργίας των Διδακτικών Εγχειριδίων” Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας Σελίδες Περίληψη Κριτήρια αξιολόγησης των διδακτικών εγχειριδίων Θανάσης Τριλιανός”]Λόγω του ουσιαστικού έργου που επιτελούν στη μαθησιακή διαδικασία τα διδακτικά εγχειρίδια σήμερα και του γεγονότος ότι έχουν διατυπωθεί ποικίλες ενδιαφέρουσες απόψεις για τα χαρακτηριστικά του καλού διδακτικού εγχειριδίου τα τελευταία χρόνια, στην παρούσα […]

Όλο το άρθρο

“Κριτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις στην έρευνα του περιεχομένου των σχολικών βιβλίων: θεωρητικές παραδοχές και «παραδείγματα» ανάλυσης”

“Κριτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις στην έρευνα του περιεχομένου των σχολικών βιβλίων: θεωρητικές παραδοχές και «παραδείγματα» ανάλυσης” Κυριάκος Μπονίδης Σελίδες Περίληψη Στο παρόν κείμενο -με αφετηρία τις παραδοχές ότι το σχολικό βιβλίο, ένα σημαντικό ακόμη μέσο διδασκαλίας και μάθησης, εκτός από ‘informatorium’ και ‘pedagogicum’, είναι και ‘politicum’- αναφέρομαι στην έρευνα του πολιτικού-ιδεολογικού περιεχομένου του. Η διεπιστημονική αυτή […]

Όλο το άρθρο

“Το σχολικό βιβλίο στην Ελλάδα και οι «πολιτικές των άκρων»”

“Το σχολικό βιβλίο στην Ελλάδα και οι «πολιτικές των άκρων»” Δημήτρης Χαραλάμπους Σελίδες Περίληψη Το άρθρο αυτό παρουσιάζει τις τρεις πολιτικές για το σχολικό βιβλίο που ασκήθηκαν στο νεοελληνικό κράτος από την εποχή της συγκρότησής του έως σήμερα. Πρόκειται για την πολιτική του κρατικού μονοπωλίου, την πολιτική του ελεύθερου ανταγωνισμού και την πολιτική του ρυθμιστικού […]

Όλο το άρθρο

“Σχολικά Εγχειρίδια και Πρόγραμμα Σπουδών. ‘Αλλαγή παραδείγματος’ στις πολιτικές της γνώσης στην ελληνική Πρωτοβάθμια εκπαίδευση (1997-2007)”

“Σχολικά Εγχειρίδια και Πρόγραμμα Σπουδών. ‘Αλλαγή παραδείγματος’ στις πολιτικές της γνώσης στην ελληνική Πρωτοβάθμια εκπαίδευση (1997-2007)” Γιώργος Φλουρής – Γιώργος Πασιάς Σελίδες Περίληψη Σκοπός του άρθρου είναι να διερευνήσει τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στις πολιτικές της γνώσης στο χώρο της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά την περίοδο 1997-2007 με έμφαση στα νέα σχολικά εγχειρίδια. Ειδικότερα υποστηρίζεται ότι […]

Όλο το άρθρο