“Ακαδημαϊκή και Επαγγελματική Αναγνώριση Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής: Μια Συγκριτική Ανάλυση”

“Ακαδημαϊκή και Επαγγελματική Αναγνώριση Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής: Μια Συγκριτική Ανάλυση” Γιώργος Ψαχαρόπουλος Σελίδες Περίληψη Η μελέτη παρουσιάζει τον τρόπο αναγνώρισης τίτλων σπουδών και επαγγελματικών προσόντων που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή σε έντεκα Ευρωπαϊκές χώρες, στην Αυστραλία, ΗΠΑ και Καναδά. Όσον αφορά τα επαγγελματικά προσόντα, στις περισσότερες χώρες η αναγνώριση γίνεται από τα επαγγελματικά σωματεία καις […]

Όλο το άρθρο

“Η λογική της σύγκρισης – Σύγκριση ως μέθοδος ή ως βασικός τρόπος σκέψης στον έλεγχο των υποθέσεων;”

“Η λογική της σύγκρισης – Σύγκριση ως μέθοδος ή ως βασικός τρόπος σκέψης στον έλεγχο των υποθέσεων;” Μιχάλης Κελπανίδης Σελίδες Περίληψη Στο πρώτο μέρος της εργασίας εξετάζεται, αν η σύγκριση αποτελεί τη βασική λογική λει­τουργία στην τεκμηρίωση γνωστι­κών ισχυρισμών γενικά. Για παράδειγμα, η υπόθεση «εάν p, τότε και μόνον τότε q» συνεπάγεται λογικά ότι δεν […]

Όλο το άρθρο

“Η αγωγή του πολίτη στη μεταδιπολική εποχή: προβλήματα παιδαγωγικής αξιοπιστίας”

“Η αγωγή του πολίτη στη μεταδιπολική εποχή: προβλήματα παιδαγωγικής αξιοπιστίας” Αθανάσιος Γκότοβος Σελίδες Περίληψη Η αγωγή του πολίτη – ως αντικείμενο διδασκαλίας αλλά και ως διαδικασία κοινωνικής μάθησης στο σχολείο – δέχεται σήμερα τις πολλαπλές επιπτώσεις της μεταδιπολικής εποχής και με την έννοια αυτή διανύει μια περίοδο αναζήτησης μιας νέας ταυτότητας και βρίσκεται σε μια […]

Όλο το άρθρο

“Το Πανεπιστήμιο στην Εποχή της Ύστερης Νεωτερικότητας και η Προσπάθεια Χειραγώγησης της Ιδεολογικής και Θεσμικής Μεταλλαγής”

“Το Πανεπιστήμιο στην Εποχή της Ύστερης Νεωτερικότητας και η Προσπάθεια Χειραγώγησης της Ιδεολογικής και Θεσμικής Μεταλλαγής” Δημήτρης Ματθαίου Σελίδες Περίληψη Όλο και πιο συχνά υποστηρίζεται ότι οι εκτεταμένες και ριζοσπαστικές αλλαγές στην εποχή της ύστερης νεωτερικότητας που διανύουμε υπαγορεύουν εξ ίσου σημαντικές αλλαγές στο Πανεπιστήμιο. Στο παρόν άρθρο υποστηρίζεται ότι στη θέση αυτή οι αλλαγές […]

Όλο το άρθρο

“Παγκοσμιοποίηση και Παιδεία στη Νέα Κοσμόπολη Ύβρις παρά Ευλογία; Προβληματισμοί για την Ελλάδα”

“Παγκοσμιοποίηση και Παιδεία στη Νέα Κοσμόπολη Ύβρις παρά Ευλογία; Προβληματισμοί για την Ελλάδα” Ανδρέας Μ. Καζαμίας Σελίδες Περίληψη Στη μελέτη αυτή θα προσπαθήσουμε να υποστηρίξουμε τη θέση ότι ο νεόκοσμος της Παγκοσμιοποίησης που ξετυλίγεται μπροστά μας περικλείει ευκαιρίες αλλά και σοβαρούς κινδύνους. Για να συμμετάσχουν αποτελεσματικά στο διεθνή ανταγωνισμό που επιβάλλει η Παγκοσμιοποίηση, στην «αγοραία» […]

Όλο το άρθρο