“Η πλαισίωση της αλλαγής ως μέσο διασφάλισης/διατήρησης της νομιμοποίησης και της διαχείρισης της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης: To παράδειγμα της Κύπρου (2008-13)”

“Η πλαισίωση της αλλαγής ως μέσο διασφάλισης/διατήρησης της νομιμοποίησης και της διαχείρισης της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης: To παράδειγμα της Κύπρου (2008-13)” Μαρία Αθανασίου Σελίδες  191 – 213 Περίληψη Η παρούσα μελέτη πραγματεύεται την έννοια της «εκπαιδευτικής αλλαγής» και στοχεύει στη σκιαγράφηση της πλαισίωσής της από την επίσημη Κυβέρνηση, το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας και άλλους φορείς με- […]

Όλο το άρθρο

“Το Νέο Δημόσιο Μάνατζμεντ στην εκπαίδευση και ο ρόλος του Διευθυντή”

“Το Νέο Δημόσιο Μάνατζμεντ στην εκπαίδευση και ο ρόλος του Διευθυντή” Δημήτρης Σταύρου Σελίδες 168 – 190 Περίληψη Ο Διευθυντής του ελληνικού δημόσιου σχολείου ασχολείται από τη μια πλευρά με διαχειριστικά/γραφειο- κρατικά θέματα που αφορούν την καθημερινή λειτουργία της σχολικής του μονάδας – ως εκτελεστικό όρ- γανο της εξουσίας – και από την άλλη οφείλει […]

Όλο το άρθρο

“Συνεργατικές πρακτικές επαγγελματικής μάθησης και συνανάπτυξης εκπαιδευτικών: Περιπτώσεις ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής”

“Συνεργατικές πρακτικές επαγγελματικής μάθησης και συνανάπτυξης εκπαιδευτικών: Περιπτώσεις ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής” Ευμορφία Τηλιγάδα Σελίδες 147 – 167 Περίληψη Οι σύγχρονες διεθνείς εξελίξεις στον εκπαιδευτικό χώρο σηματοδοτούν μια αλλαγή του«εκπαιδευτικού παραδείγματος» στον χώρο της εκπαίδευσης. Κυρίαρχο υποκείμενο της εκπαιδευτικής αλλαγής είναι όχι μόνο ο εκπαιδευτικός, ο οποίος νοείται ως ενεργό μέλος μιας εκπαιδευτικής κοινότητας […]

Όλο το άρθρο

“Ο «λόγος» ΟΟΣΑ-ΕΕ περί σχολικής εκπαίδευσης: Λογοδοσία, αξιολόγηση και ο ρόλος της ηγεσίας”

“Ο «λόγος» ΟΟΣΑ-ΕΕ περί σχολικής εκπαίδευσης: Λογοδοσία, αξιολόγηση και ο ρόλος της ηγεσίας” Μαραμπέα Άρτεμις Σελίδες 129 – 146 Περίληψη Στο παρόν άρθρο επιχειρείται η διερεύνηση του τρόπου συνάρθρωσης του λόγου ΟΟΣΑ-ΕΕ σε σχέση με τη σχολική εκπαίδευση υπό το πρίσμα της Θεωρίας του Λόγου των Laclaou- Mouffe και της Κριτικής Ανά- λυσης Λόγου του […]

Όλο το άρθρο

“Το νέο επαγγελματικό profil του εκπαιδευτικού στον λόγο της Ε.Ε. και των Διεθνών Οργανισμών και η Καθολικά Παιδαγωγούμενη Κοινωνία”

“Το νέο επαγγελματικό profil του εκπαιδευτικού στον λόγο της Ε.Ε. και των Διεθνών Οργανισμών και η Καθολικά Παιδαγωγούμενη Κοινωνία” Μαρία Μήτση-Αναγνώστου Σελίδες  101 – 126 Περίληψη Η ανάγκη προώθησης συστημικών αλλαγών στον τομέα της εκπαίδευσης, σε ευρωπαϊκό και διεθνές επί- πεδο, συνδέεται με μια σαφή στροφή, ήδη από τις αρχές του 21ου αιώνα, προς ένα […]

Όλο το άρθρο

“Εκπαιδευτικοί και δια βίου μάθηση: Πέρα από τη διαρκή επαγγελματική ανάπτυξη”

“Εκπαιδευτικοί και δια βίου μάθηση: Πέρα από τη διαρκή επαγγελματική ανάπτυξη” Αντωνία Σαμαρά Σελίδες 82 -100 Περίληψη Η εργασία εξετάζει διαφορετικές μορφές/εκδοχές δια βίου εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών, σε συνάρτηση με το κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο στο οποίο αναπτύχθηκαν. Διερευνώνται έτσι διαδοχικά η επιμόρφωση ως τύπος δια βίου εκπαίδευσης, η επαγγελματική ανάπτυξη στο πλαίσιο της δια […]

Όλο το άρθρο

“Αναλυτικά προγράμματα και εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα (1950-2020): H φονταμενταλιστική, άστοχη και τοτεμική εκπαίδευση” Δημήτρης Φωτεινός

“Αναλυτικά προγράμματα και εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα (1950-2020): H φονταμενταλιστική, άστοχη και τοτεμική εκπαίδευση” Δημήτρης Φωτεινός Σελίδες 32-63 Περίληψη Το κείμενο αντλεί από την αναπλαισιωτική (reconceptual) παράδοση των αναλυτικών προγραμμάτων, η οποία το θεωρεί (μεταξύ άλλων και) ως πολιτικό κείμενο. Εξετάζεται ιστορικά ο τρόπος μετασχηματισμού/ μεταρρύθμισης του αναλυτικού προγράμματος στην Ελλάδα, από τη δεκαετία του […]

Όλο το άρθρο

“Η Παιδαγωγική του Χρέους και η κατασκευή του νέου εκπαιδευτικού υποκειμένου”

“Η Παιδαγωγική του Χρέους και η κατασκευή του νέου εκπαιδευτικού υποκειμένου” Γεώργιος Πασιάς Σελίδες:  1 – 32 Περίληψη Η έννοια του «χρέους» αποτελεί κεντρικό ζήτημα τα τελευταία χρόνια καθώς συνδέθηκε με διάφορες ‘στιγμές’ της «κρίσης» (οικονομικής, πολιτικής, κοινωνικής, εκπαιδευτικής) σε εθνικό και διεθνές επίπεδο κατά τη διάρκεια της δεκαετίας 2010-20. Στη μελέτη συνδέονται η έννοια […]

Όλο το άρθρο