“«Τάσεις» στη διαμόρφωση του ευρωπαϊκού χώρου εκπαίδευσης. η μεταλλαγή ενός εργαλείου ανάλυσης σε μέσο χειραγώγησης εκπαιδευτικής πολιτικής”

“«Τάσεις» στη διαμόρφωση του ευρωπαϊκού χώρου εκπαίδευσης. η μεταλλαγή ενός εργαλείου ανάλυσης σε μέσο χειραγώγησης εκπαιδευτικής πολιτικής” Δημήτρης Ματθαίου Σελίδες Περίληψη Η αναζήτηση και ο εντοπισμός των «τάσεων» στις διεθνείς εκπαιδευτικές εξελίξεις αποτελεί προνομιακό πεδίο δράσης δύο τουλάχιστον ομάδων ενδιαφέροντος: των ειδικών επιστημόνων της αγωγής και των πολιτικών. Οι πρώτοι χρησιμοποιούν συχνά τις τάσεις ως […]

Όλο το άρθρο

“Education for and beyond the Knowledge Society: A Critical Analysis of the European Discourse on Education”

“Education for and beyond the Knowledge Society: A Critical Analysis of the European Discourse on Education” Andreas Kazamias – Yiannis Roussakis Σελίδες Περίληψη Στο πρώτο μέρος αυτής της εργασίας οι συγγραφείς παραθέτουν μια συνοπτική εννοιολόγηση της Κοινωνίας της Γνώσης και στη συνέχεια εξετάζουν το σχετικό με την Κοινωνία της Γνώσης ρηματικό λόγο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, […]

Όλο το άρθρο

“Κοινωνικός έλεγχος, σχέσεις εξουσίας και πολιτισμική οικείωση στον εκπαιδευτικό θεσμό”

“Κοινωνικός έλεγχος, σχέσεις εξουσίας και πολιτισμική οικείωση στον εκπαιδευτικό θεσμό” Γίτσα Κοντογιαννοπούλου-Πολυδωρίδη Σελίδες Περίληψη Ανιχνεύονται θεωρητικές προκείμενες και εμπειρικό υλικό για τον κοινωνικό έλεγχο στην ελληνική εκπαίδευση που φωτίζουν νέες πτυχές των σχετικών ζητημάτων. Προκύπτει ότι, η προσέγγιση που δέχεται ότι ο κρατικός έλεγχος της εκπαίδευσης αναφορικά με τη γνώση που μεταδίδεται στο σχολείο είναι […]

Όλο το άρθρο

“Η αλλαγή του αξιακού και γνωστικού πεδίου στο χώρο της εκπαίδευσης”

“Η αλλαγή του αξιακού και γνωστικού πεδίου στο χώρο της εκπαίδευσης” Μενέλαος Γκίβαλος Σελίδες Περίληψη Εξετάζεται, κατ’ αρχήν, η έννοια της Εκπαίδευσης στο σύγχρονο πλαίσιο της μετα-νεωτερικής αντίληψης. Στο πλαίσιο αυτό αναλύονται τα νέα κριτήρια που διαφοροποιούν τις παραδοσιακές αξίες του διαφωτιστικού προτύπου της Εκπαίδευσης από τις νέες, αναπτυσσόμενες αντιλήψεις που εντάσσουν την εκπαιδευτική διαδικασία […]

Όλο το άρθρο