“Χαρτογραφώντας τη διαπολιτισμική εκπαιδευτική πολιτική στην Κύπρο: Θεωρία, παραδοχές και πράξη”

Τεύχος 22

“Χαρτογραφώντας τη διαπολιτισμική εκπαιδευτική πολιτική στην Κύπρο: Θεωρία, παραδοχές και πράξη”

Ελένη Θεοδώρου

Σελίδες 101-128

Περίληψη

Παραδοσιακά ούσα χώρα εξαγωγής μεταναστών, πρόσφατα η Κύπρος έχει καταστεί χώρα προσέλευσης μεταναστών από κυρίως την πρώην Σοβιετική Ένωση, την Ασία και τη Μέση Ανατολή. Αυτή η αλλαγή έχει επιδράσεις και στο δημογραφικό χαρακτήρα του μαθητικού πληθυσμού. Η διαπολιτισμική εκπαίδευση μόλις πρόσφατα ξεκίνησε να απασχολεί το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου. Η παρούσα μελέτη έχει σκοπό να χαρτογραφήσει την πορεία διαμόρφωσης της διαπολιτισμικής εκπαιδευτικής πολιτικής στην Κύπρο στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση μεταξύ των ετών 1997 και 2009. Μέσα από θεματική και κειμενική ανάλυση διαφόρων επίσημων και ανεπίσημων εγγράφων του αρχείου του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου επιδιώκεται παράλληλα η αποδόμηση λανθάνουσων παραδοχών αναφορικά με τη θέση των μεταναστόπουλων στο ελληνοκυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα και με τα νοήματα των εννοιών διαπολιτισμική εκπαίδευση και κουλτούρα. Τα πορίσματα αυτής της εργασίας καταδεικνύουν την ύπαρξη παράδοξων, αντιφάσεων και αντιμαχόμενων νοημάτων στο λόγο και τη μορφή της διαπολιτισμικής εκπαιδευτικής πολιτικής στην Κύπρο και αναδεικνύουν την ανάγκη να διαμορφωθεί συνεκτική και ολιστική εκπαιδευτική πολιτική που να μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες που επιβάλλει η πολυπολιτισμική τάξη.

Κατέβασε το άρθρο