“Τριτοβάθμια ιδιωτική εκπαίδευση ως παράγων ανάπτυξης και ανταγωνισμού”

Τεύχος 4

“Τριτοβάθμια ιδιωτική εκπαίδευση ως παράγων ανάπτυξης και ανταγωνισμού”

Δρακούλης Φουντουκάκος

Σελίδες

Περίληψη

Η παγκοσμιοποίηση, ο διεθνής ανταγωνισμός και η ανάπτυξη της κοινωνίας της γνώσης επιβάλλουν την υπέρβαση των ιδεολογικών και θεσμικών αγκυλώσεων του παρελθόντος και την αδειοδότηση της λειτουργίας ιδιωτικών πανεπιστημίων διαφόρων τύπων. Μια τέτοια ενέργεια θα διασφαλίσει στους υποψήφιους φοιτητές το δημοκρατικό δικαίωμα της επιλογής τύπου ιδρύματος και του επιστημονικού κλάδου που θα σπουδάσουν, θα περιορίσει την εκροή σπουδαστικού συναλλάγματος και εγκεφάλων, θα επιτρέψει την προσέλκυση ξένων φοιτητών, και τέλος θα κάνει στενότερη τη σύνδεση των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων με την παραγωγή και περισσότερο ευέλικτο και προσαρμοστικό προς τις ανάγκες της αγοράς εργασίας το παραγόμενο ανθρώπινο δυναμικό. Άλλωστε ιδιωτική ανώτατη εκπαίδευση διαθέτει το σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών, ανάμεσά τους και εκείνες, όπως η Ιρλανδία και η Φινλανδία, οι επιδόσεις των οποίων στην εκπαίδευση και την οικονομία αποτελούν αντικείμενο θαυμασμού στην Ελλάδα.

Κατέβασε το άρθρο