“Το «Φινλανδικό Μοντέλο» ως Μεταρρυθμιστική Πρόταση για την Ελληνική Εκπαίδευση – Μια Αιρετική Αφήγηση”

Τεύχος 6

“Το «Φινλανδικό Μοντέλο» ως Μεταρρυθμιστική Πρόταση για την Ελληνική Εκπαίδευση – Μια Αιρετική Αφήγηση”

Ανδρέας Καζαμίας

Σελίδες

Περίληψη

Στην απόπειρα ερμηνείας των υψηλών επιδόσεων των φινλανδών μαθητών στο διαγωνισμό PISA τo άρθρο στηρίζεται σε δύο βασικές παραδοχές: (α) ότι η εκπαίδευση αποτελεί «έναν ιδεολογικό μηχανισμό του κράτους» (Althusser) και (β) ότι «τα πράγματα που συμβαίνουν εκτός σχολείου διέπουν και εξηγούν όσα συμβαίνουν εντός σχολείου» (Sadler).
Διαπιστώνεται ότι οι μεταρρυθμίσεις με άξονες την αποκέντρωση, τη γονική επιλογή, τη λογοδοσία/ αξιολόγηση με κριτήριο τα αποτελέσματα κοκ. στη φινλανδική εκπαίδευση ήταν επακόλουθο της πολιτικής αλλαγής που σημειώθηκε στη χώρα με την άνοδο στην εξουσία του νεοσυντηρητικού-νεοφιλελεύθερου Εθνικού Κόμματος Συνασπισμού, το 1987. Οι θιασώτες του «Φινλανδικού Μοντέλου» στην Ελλάδα θα πρέπει συνεπώς να λάβουν υπόψη τους ότι η όποια προσπάθεια οι Έλληνες μαθητές να προσεγγίσουν τις φινλανδικές επιδόσεις δεν θα περιοριστεί στο χώρο της εκπαίδευσης αλλά συνεπάγεται αναδιάρθρωση του ευρύτερου πολιτικού, οικονομικού και πολιτισμικού συγκειμένου.

Κατέβασε το άρθρο