“Το σχολικό βιβλίο στην Ελλάδα και οι «πολιτικές των άκρων»”

Τεύχος 13

“Το σχολικό βιβλίο στην Ελλάδα και οι «πολιτικές των άκρων»”

Δημήτρης Χαραλάμπους

Σελίδες

Περίληψη

Το άρθρο αυτό παρουσιάζει τις τρεις πολιτικές για το σχολικό βιβλίο που ασκήθηκαν στο νεοελληνικό κράτος από την εποχή της συγκρότησής του έως σήμερα. Πρόκειται για την πολιτική του κρατικού μονοπωλίου, την πολιτική του ελεύθερου ανταγωνισμού και την πολιτική του ρυθμιστικού κρατικού παρεμβατισμού. Επίσης παρουσιάζει τη θεωρητική βάση τής κάθε μίας από αυτές, τους επιδιωκόμενους σκοπούς, τα αρνητικά φαινόμενα που τις συνόδευσαν κατά την εφαρμογή τους, καθώς και τις εκπαιδευτικές και κοινωνικές επιπτώσεις τους. Η διαπίστωση που προκύπτει από αυτή τη διαχρονική εξέταση είναι ότι εντέλει ίσχυσαν στην Ελλάδα ‘πολιτικές των άκρων’, μη εξαιρουμένης και της πολιτικής που εφαρμόζεται από το 1937 έως σήμερα. Αν και η σημερινή πολιτική του ‘ενός και μοναδικού βιβλίου’ θεωρείται ξεπερασμένη, την ίδια στιγμή προκαλεί προβληματισμό η υιοθέτηση πολιτικών που θα ενέπλεκαν περισσότερο την αγορά, καθώς συνεχίζει το νεοελληνικό κράτος να εμφανίζει κραυγαλέες αδυναμίες στην εποπτική-ελεγκτική λειτουργία του.

Κατέβασε το άρθρο