“Το Πανεπιστήμιο στην Εποχή της Ύστερης Νεωτερικότητας και η Προσπάθεια Χειραγώγησης της Ιδεολογικής και Θεσμικής Μεταλλαγής”

Τεύχος 1

“Το Πανεπιστήμιο στην Εποχή της Ύστερης Νεωτερικότητας και η Προσπάθεια Χειραγώγησης της Ιδεολογικής και Θεσμικής Μεταλλαγής”

Δημήτρης Ματθαίου

Σελίδες

Περίληψη

Όλο και πιο συχνά υποστηρίζεται ότι οι εκτεταμένες και ριζοσπαστικές αλλαγές στην εποχή της ύστερης νεωτερικότητας που διανύουμε υπαγορεύουν εξ ίσου σημαντικές αλλαγές στο Πανεπιστήμιο. Στο παρόν άρθρο υποστηρίζεται ότι στη θέση αυτή οι αλλαγές χρησιμοποιούνται στην πραγματικότητα ως δικαιολογία προκειμένου να νομιμοποιηθεί η μετεξέλιξη του Πανεπιστημίου προς ορισμένη κατεύθυνση –νεοφιλελεύθερου προσανατολισμού– και ότι χρησιμοποιούνται προς τούτο δύο συγκεκριμένες μεθοδεύσεις χειραγώγησης.
Αφετηρία και θεμέλιο της πρώτης αποτελεί η επιλογή ενός συγκεκριμένου τρόπου ανάγνωσης της πραγματικότητας ως αυτόχρημα μοναδικού και η εν συνεχεία ταύτισή του με την ίδια την πραγματικότητα. Συμπληρωματική προς την πρώτη είναι η μεθόδευση του “ερμηνευτικού εξωραϊσμού”, η οποία έρχεται να απαμβλύνει τα οχληρά σημεία της συγκεκριμένης ανάγνωσης, να υποβαθμίσει τις κακόσημες πτυχές της λογικής της, να χαμηλώσει τους τόνους της διατύπωσης, να ρετουσάρει κοντολογίς με ερμηνευτικές παρεμβάσεις τη συνολική εικόνα που προκύπτει από τη μονοσήμαντη ανάγνωση. Η αναλυτική μελέτη της διατύπωσης της Διακήρυξης της Μπολόνια που ακολουθεί αποκαλύπτει το χαρακτήρα των παραπάνω μεθοδεύσεων.
Τέλος, διερευνάται η αποτελεσματικότητα των μεθοδεύσεων χειραγώγησης της μετεξέλιξης του Πανεπιστημίου στην Ελληνική περίπτωση, με αναφορά στον τρόπο με τον οποίο η Ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα αντέδρασε στο σκεπτικό της Διακήρυξης και στην επιχειρηματολογία που χρησιμοποιήθηκε για να διασφαλιστεί η συναίνεσή της.

Κατέβασε το άρθρο