“Το «νέο» στα νέα σχολικά εγχειρίδια”

Τεύχος 13

“Το «νέο» στα νέα σχολικά εγχειρίδια”

Αχιλλέας Καψάλης

Σελίδες

Περίληψη

Το άρθρο αναζητά το «νέο» στα νέα σχολικά εγχειρίδια της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Διαπιστώνει ότι κατά την παραγωγή τους πραγματοποιήθηκαν σημαντικά βήματα προόδου, τόσο στον παιδαγωγικό τομέα, όσο και σε εκείνον των διαδικασιών παραγωγής και αξιολόγησής τους. Παρά ταύτα, μένουν ακόμη πολλά να γίνουν, αφού η μέχρι σήμερα παραγωγή τους γίνεται κατά βάση με τρόπο διαισθητικό και αποσπασματικό, χωρίς την απαιτούμενη ερευνητική τεκμηρίωση.

Κατέβασε το άρθρο