“Το κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα απέναντι στην ευρωπαϊκή πρόκληση”

Τεύχος 3

“Το κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα απέναντι στην ευρωπαϊκή πρόκληση”

Σήφης Μπουζάκης

Σελίδες

Περίληψη

Στο παρόν άρθρο επιχειρείται μία παρουσίαση και μία αναλυτική προσέγγιση του κυπριακού εκπαιδευτικού συστήματος. Καταγράφονται οι σημαντικότεροι ιστορικοί σταθμοί στην εξέλιξη και διαμόρφωση της εκπαίδευσης στην Κύπρο: Βυζαντινά χρόνια, τουρκοκρατία, αγγλοκρατία, ανεξαρτησία. Στη συνέχεια αναλύονται οι εκπαιδευτικές πολιτικές – ελληνοκεντρική, κυπριοκεντρική – που ακολουθήθηκαν όλες αυτές τις περιόδους. Τέλος, το κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα προσεγγίζεται και αναλύεται σε σχέση με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Κύπρος από τη μια ως ένα ανεξάρτητο κράτος ενταγμένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από την άλλη αναζητώντας μια λύση του κυπριακού προβλήματος.

t-3-1