“Το ζήτημα της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου στη μεταπολιτευτική Ελλάδα: επίσημες πολιτικές και συνδικαλιστικές αντιστάσεις”

Τεύχος 7

Ειδικό θεματικό τεύχος: Αξιολόγηση στη σχολική εκπαίδευση

“Το ζήτημα της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου στη μεταπολιτευτική Ελλάδα: επίσημες πολιτικές και συνδικαλιστικές αντιστάσεις”

Δημήτρης Χαραλάμπους-Ιωάννης Γκανάκας

Σελίδες

Περίληψη

Η εργασία αυτή, όπως αναγράφεται και στον τίτλο της, εξετάζει το ζήτημα της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου κατά τη μεταπολιτευτική περίοδο. Την αρμοδιότητα της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών είχαν παραδοσιακά οι Επιθεωρητές. Από το 1982 που αντικαταστάθηκε ο θεσμός των Επιθεωρητών με αυτόν των Σχολικών Συμβούλων, η αρμοδιότητα της αξιολόγησης μεταβιβάστηκε στους τελευταίους. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των εκπαιδευτικών εκδήλωσαν με διάφορα επιχειρήματα τη διαφωνία τους για την επαναφορά της ατομικής αξιολόγησης. Έκτοτε, και παρά το γεγονός ότι τα κόμματα και οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ προσπάθησαν να καθιερώσουν την αξιολόγηση, προσκρούουν σταθερά στις ισχυρές και αποτελεσματικές αντιστάσεις των εκπαιδευτικών οργανώσεων. Αν η ένταση των συνδικαλιστικών αντιδράσεων μπορεί να αποδοθεί στην αρνητική κληρονομιά του ‘επιθεωρητισμού’, η ευκολία με την οποία αναιρούνται τα σχετικά νομοθετικά κείμενα πρέπει να αποδοθεί στον πελατειακό χαρακτήρα του πολιτικού μας συστήματος και τον κομματισμό που διαποτίζουν την ελληνική κοινωνία, μη εξαιρουμένων ασφαλώς και των εκπαιδευτικών οργανώσεων. Η συνολική διαδρομή του ζητήματος της αξιολόγησης κατά την περίοδο της μεταπολίτευσης καταδεικνύει ότι έχει εξελιχθεί σε ένα δυσεπίλυτο πολιτικό πρόβλημα.

Κατέβασε το άρθρο