“Το διακύβευμα του ‘πολίτη’ στο πλαίσιο του ιστορικού μετασχηματισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρήσεις και ζητήματα”

Τεύχος 20 -21

“Το διακύβευμα του ‘πολίτη’ στο πλαίσιο του ιστορικού μετασχηματισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρήσεις και ζητήματα”

Γεώργιος Πασιάς

Σελίδες 128-153

Περίληψη

Η έννοια και η ιδιότητα του ‘ευρωπαίου πολίτη’, τόσο στο συμβολικό όσο και στο εφαρμοσμένο επίπεδο, συνδέονται άμεσα με τις διαδικασίες του μετασχηματισμού των ευρωπαϊκών κοινωνιών και το πρόταγμα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Στο άρθρο επιχειρείται μια κριτική ανάγνωση διακριτών όψεων της ιδιότητας του ‘ευρωπαίου πολίτη’ στο πλαίσιο του λόγου και των πολιτικών της ΕΕ, οι οποίες συνδέονται με την επικυριαρχία του μοντέλου της αγοράς, το αυξανόμενο έλλειμμα συμβόλων και δημοκρατίας και την επικράτηση ενός τεχνοκρατικού μοντέλου διακυβέρνησης που συνδέεται με την προοπτική μιας μετρήσιμης «Ευρώπης της γνώσης» κυβερνώμενης από τους αριθμούς.

Κατέβασε το άρθρο