“Συζητώντας για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών των δύο σχολικών βαθμίδων στη χώρα μας”

Τεύχος 16-17

“Συζητώντας για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών των δύο σχολικών βαθμίδων στη χώρα μας”

Δημήτρης Χατζηδήμου

Σελίδες

Περίληψη

Στην παρούσα εργασία γίνεται προσπάθεια οριοθέτησης της επιμόρφωσης, τεκμηριώνεται η αναγκαιότητά της, παρουσιάζονται τα είδη της καθώς και η κατάσταση που επικρατούσε και επικρατεί σήμερα στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, επισημαίνοντας συγχρόνως προβλήματα που δημιουργούνται και τις επακόλουθες συνέπειες που έχουν στο έργο των εκπαιδευτικών. Επίσης, κατατίθενται ορισμένες σκέψεις που αφορούν το παρόν και το μέλλον του θεσμού της επιμόρφωσης, οι οποίες θα μπορούσαν ενδεχομένως να αποτελέσουν όχι μόνο αφετηρία για προβληματισμό και συζήτηση σε όσους εμπλέκονται και ασχολούνται με το ζήτημα της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, αλλά και να λειτουργήσουν δυναμικά, ενισχυτικά και αποτελεσματικά στη δημιουργία ενός μόνιμου, και χωρίς παλινδρομήσεις πλέον, φορέα επιμόρφωσης.

Κατέβασε το άρθρο