“Συγκριτικό Επιχείρημα και Εκπαιδευτική Πολιτική στην Ελλάδα του σήμερα. Η περίπτωση του «Φινλανδικού Μοντέλου»”

Τεύχος 6

“Συγκριτικό Επιχείρημα και Εκπαιδευτική Πολιτική στην Ελλάδα του σήμερα. Η περίπτωση του «Φινλανδικού Μοντέλου»”

Δημήτρης Ματθαίου

Σελίδες

Περίληψη

Η δημοσιοποίηση των επιδόσεων των φινλανδών μαθητών στο PISA δρομολόγησε στη χώρα μας μια εκτεταμένη συζήτηση για τους παράγοντες που συνέβαλαν στην επιτυχία αυτή. Επιχειρήθηκαν εν προκειμένω διάφορες ερμηνείες με τρόπο κατά κανόνα ελλειπτικό και εν πολλοίς αυθαίρετο.
Το άρθρο, με αναφορά σε συγκεκριμένες πτυχές και παραδείγματα από το φινλανδικό σύστημα εκπαίδευσης, αναλύει επιλεκτικά ορισμένες από τις αδυναμίες των ερμηνευτικών αυτών προσεγγίσεων, προσφέροντας παράλληλα τη συγκριτική οπτική επί του θέματος.

Κατέβασε το άρθρο