Συγκριτική Παιδαγωγική και ο «άνθρωπος – πολίτης»: προς μια «Ετεροπαιδαγωγική» προσέγγιση

Τεύχος 27

“Συγκριτική Παιδαγωγική και ο «άνθρωπος – πολίτης»: προς μια «Ετεροπαιδαγωγική» προσέγγιση”

Πέλλα Καλογιαννάκη

Σελίδες: 61 – 80

Περίληψη

Στην παρούσα μελέτη η Συγκριτική Παιδαγωγική (ΣΠ) συνδέεται με τις σύγχρονες προκλήσεις της τρέχουσας κοινωνικοπολιτισμικής και εκπαιδευτικής συγκυρίας. Ειδικότερα, συνδέεται με ζητήματα πολιτικής κοινωνικοποίησης και ετερότητας, με έμφαση στον ρόλο που η ΣΠ μπορεί να διαδραματίσει για τη δημιουργία του «ανθρώπου – πολίτη». Επιδίωξή μας είναι να προσεγγίσουμε τη ΣΠ ως «Ετεροπαιδαγωγική» προσέγγιση που θεωρούμε ότι θα μπορούσε να συμβάλλει στην εκ νέου ερμηνευτική προσέγγιση των σύγχρονων προκλήσεων και εξελίξεων στο πεδίο της εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό ουσιαστικά η ΣΠ καλείται να καταθέτει την πρότασή της για την ανασυγκρότηση της εκπαίδευσης με βασικό γνώμονα την ανάδειξη του «ανθρώπου – πολίτη». Προς την κατεύθυνση αυτή τίθεται η πρόκληση για την ανάδειξη της ΣΠ σε «Ετεροπαιδαγωγική» ώστε να «ξανασκεφτούμε» τις αρχές που διέπουν την εκπαίδευση, επαναπροσδιορίζοντας τους σκοπούς και τους στόχους της και να αναδείξουμε τον «άνθρωπο – πολίτη» από τον οποίο έχει τόση ανάγκη η κοινωνία και η εκπαίδευση στον 21ο αιώνα.

Κατέβασε το άρθρο