Το περιοδικό

Σκοπός και στόχοι

Η Συγκριτική και ∆ιεθνής Εκπαιδευτική Επιθεώρηση κυκλοφορεί δύο φορές το χρόνο υπό την επιστημονική εποπτεία της Ελληνικής Εταιρείας Συγκριτικής και ∆ιεθνούς Εκπαίδευσης (ΕΛΕΣ∆Ε) και του Εργαστηρίου Πειραματικής Παιδαγωγικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Στο περιοδικό φιλοξενούνται στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα πρωτότυπες επιστημονικές εργασίες Ελλήνων και ξένων ερευνητών, οι οποίες παρουσιάζουν και αναλύουν κριτικά και συγκριτικά σύγχρονα εκπαιδευτικά ζητήματα, πολιτικές και τάσεις στην Ευρώπη και τον κόσμο. Γενικότερα δημοσιεύονται εργασίες οι οποίες συμβάλλουν στην κατανόηση και ερμηνεία των εκπαιδευτικών φαινομένων και της σχέσης τους με την κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική και τον πολιτισμό. Η Συγκριτική και ∆ιεθνής Εκπαιδευτική Επιθεώρηση ενθαρρύνει στις υποβαλλόμενες εργασίες τη διεθνή διάσταση, την καινοτόμο οπτική, τη συγκριτική αναλυτική προσέγγιση, τη διεπιστημονική θεώρηση και τις διαφορετικές θεωρητικές και μεθοδολογικές θεάσεις.

Η Συγκριτική και Διεθνής Εκπαιδευτική Επιθεώρηση απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και στελέχη της εκπαίδευσης, φοιτητές και γονείς που ενδιαφέρονται να γνωρίσουν, να αναλύσουν και να κατανοήσουν σύγχρονα εκπαιδευτικά ζητήματα στην Ελλάδα και τον κόσμο, ώστε να είναι σε θέση να διαμορφώνουν έγκυρη άποψη για τις εξελίξεις στο χώρο της εκπαίδευσης· για τους παράγοντες (πολιτικούς, κοινωνικούς, οικονομικούς, πολιτισμικούς) που τις διαμορφώνουν, για τους πρωταγωνιστές και τις πολιτικές διεργασίες που τις κυοφορούν, για τις συνθήκες που τις επηρεάζουν. Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται σε θεματικές που αφορούν το σκοπό, τη φιλοσοφία και τις διάφορες μορφές εκπαίδευσης (τυπικής, άτυπης και μη τυπικής), τις βαθμίδες της εκπαίδευσης από την προσχολική μέχρι την πανεπιστημιακή, τα προγράμματα σπουδών, τη μαθησιακή διαδικασία στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης, τη διοίκηση, το μάνατζμεντ και τα οικονομικά της εκπαίδευσης, τη σχέση εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας και την εκπαίδευση και επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών.