Πρόσκληση υποβολής άρθρων

Πρόσκληση υποβολής άρθρων

Καλούνται τα μέλη της επιστημονικής κοινότητας να υποβάλουν εργασίες προς κρίση και δημοσίευση στα επόμενα τεύχη του περιοδικού. Οι εργασίες που υποβάλλονται πρέπει να σχετίζονται με την ευρύτερη θεματολογία του περιοδικού και να ακολουθούν τις οδηγίες προς συγγραφείς, όπως αυτές περιγράφονται στο πεδίο «Υποβολή Εργασιών»