Πρόσκληση επιμέλειας θεματικών τευχών

Πρόσκληση επιμέλειας θεματικών τευχών

Καλούνται τα μέλη της επιστημονικής κοινότητας να υποβάλουν προτάσεις για θεματικά τεύχη στα οποία επιθυμούν να είναι επιμελητές, παρουσιάζοντας την προβληματική και τους βασικούς άξονες ή/και τις θεματικές των εργασιών που θα περιλαμβάνουν. Οι προτάσεις που υποβάλλονται πρέπει να σχετίζονται με την ευρύτερη θεματολογία του περιοδικού και να ακολουθούν τις οδηγίες προς συγγραφείς, όπως αυτές περιγράφονται στο πεδίο «Υποβολή Εργασιών»