“Πρόγραμμα PISA: Αποτίμηση και Προκλήσεις”

Τεύχος 6

“Πρόγραμμα PISA: Αποτίμηση και Προκλήσεις”

Βασίλης Κουλαϊδής, Νίκος Παπαδάκης & Κώστας Δημόπουλος

Σελίδες

Περίληψη

Στόχος του άρθρου αυτού είναι μια προσπάθεια αποτίμησης του προγράμματος PISA όπως αυτό υλοποιήθηκε κατά τα έτη 2000 και 2003 καθώς και διερεύνησης των προκλήσεων που αυτό θέτει για τα εκπαιδευτικά συστήματα.
Αρχικά παρουσιάζεται η δομή του προγράμματος, που περιλαμβάνει: τους στόχους, τα γνωστικά πεδία εφαρμογής του, τα δείγματα της ελληνικής περίπτωσης και τις ικανότητες τις οποίες αξιολογεί ανά γνωστικό πεδίο. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν σχετικά με τις επιδόσεις των ελλήνων μαθητών στους δυο κύκλους (το 2000 και το 2003) που το πρόγραμμα PISA έχει πραγματοποιηθεί. Οι επιδόσεις των ελλήνων μαθητών παρουσιάζονται συγκριτικά με τις αντίστοιχες επιδόσεις μαθητών άλλων χωρών. Παράλληλα γίνεται μια προσπάθεια εντοπισμού της επίδρασης παραγόντων όπως η κοινωνικο-οικονομική προέλευση των μαθητών ή οι υλικοτεχνικές υποδομές στις επιδόσεις των ελλήνων μαθητών.
Τέλος, η εργασία κλείνει με μια συνολική κριτική αποτίμηση των επιπτώσεων του προγράμματος καθώς και των διλημμάτων ενώπιον των οποίων αυτό θέτει τα διάφορα εκπαιδευτικά συστήματα.

Κατέβασε το άρθρο