“Προετοιμάζοντας εκπαιδευτικούς Αγγλικής για τις προκλήσεις του 21ου αιώνα: Το αναμορφωμένο πρόγραμμα αρχικής κατάρτισης και εκπαίδευσης στη διδασκαλία της Αγγλικής του ΕΚΠΑ”

Τεύχος 16-17

Ειδικό θεματικό τεύχος: Bασική κατάρτιση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών

“Προετοιμάζοντας εκπαιδευτικούς Αγγλικής για τις προκλήσεις του 21ου αιώνα: Το αναμορφωμένο πρόγραμμα αρχικής κατάρτισης και εκπαίδευσης στη διδασκαλία της Αγγλικής του ΕΚΠΑ”

Ευδοκία Καραβά

Σελίδες

Περίληψη

Το άρθρο εστιάζεται στην αρχική κατάρτιση εκπαιδευτικών Αγγλικής και στις παιδαγωγικές προσεγγίσεις και σύγχρονους προβληματισμούς στο χώρο της αρχικής κατάρτισης. Το άρθρο αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται οι νέοι ρόλοι και τα αυξημένα και διαφοροποιημένα καθήκοντα που καλούνται να αναλάβουν οι εκπαιδευτικοί και ειδικά οι ξενόγλωσσοι εκπαιδευτικοί και πως τα προγράμματα αρχικής κατάρτισης μπορούν να προετοιμάσουν τους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς για τα νέα εκπαιδευτικά δεδομένα. Στο δεύτερο μέρος εξηγείται η λογική, η φύση και η διάρθρωση του αναμορφωμένου προγράμματος αρχικής κατάρτισης και εκπαίδευσης στη διδασκαλία της Αγγλικής του Πανεπιστημίου Αθηνών σε μία προσπάθεια να προετοιμάσει τους αυριανούς εκπαιδευτικούς Αγγλικής να επιτελέσουν αποτελεσματικά το μελλοντικό εκπαιδευτικό τους έργο.

Κατέβασε το άρθρο