“Πολυπολιτισμική Πραγματικότητα και Διαπολιτισμικές Προθέσεις στην Ελλάδα. Επιστημονικός λόγος και Εκπαιδευτική Πολιτική”

Τεύχος 11-12

“Πολυπολιτισμική Πραγματικότητα και Διαπολιτισμικές Προθέσεις στην Ελλάδα. Επιστημονικός λόγος και Εκπαιδευτική Πολιτική”

Παναγιώτης Μανιάτης

Σελίδες

Περίληψη

Η πολυπολιτισμική σύνθεση της ελληνικής κοινωνίας έχει οδηγήσει σε ανακατατάξεις και μεταβολές και έχει θέσει υπό διαπραγμάτευση βασικούς όρους της κοινωνικής ζωής. Ένα από τα ζητήματα που προέκυψαν αφορά τη διεύρυνση των στόχων του εκπαιδευτικού συστήματος, την αλλαγή του μονοπολιτισμικού του προσανατολισμού και την ανάγκη διαμόρφωσης των συνθηκών εφαρμογής μιας διαπολιτισμικής εκπαιδευτικής πολιτικής.
Σε αυτό το κείμενο εξετάζεται η σχέση που συνδέει την εκπαιδευτική πολιτική με τον επιστημονικό λόγο περί διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Αφού παρουσιάζονται τα βασικά εκπαιδευτικά μέτρα που συγκροτούν την ελληνική πολιτική απέναντι στην εκπαιδευτική διαχείριση της ετερότητας, εξετάζεται η σχέση αυτής της πολιτικής με τους προσανατολισμούς του επιστημονικού λόγου και αναζητώνται οι συναρθρώσεις, οι ταυτίσεις ή οι αντιφάσεις και οι ασυγχρονίες τους. Για την ερμηνεία αυτής της σχέσης εκπαιδευτικής πολιτικής – επιστημονικού λόγου, όπως διαμορφώνεται, διαχρονικά και συγχρονικά, συνεκτιμώνται τα ιδιαίτερα στοιχεία που συνθέτουν την ελληνική κοινωνική πραγματικότητα, καθώς και οι διαθέσεις των υποκειμένων.

Κατέβασε το άρθρο