“Πολιτική και Εκπαίδευση: Η διαμόρφωση εκπαιδευτικής πολιτικής στην ανεξάρτητη Κύπρο (1960-2005)”

Τεύχος 6


“Πολιτική και Εκπαίδευση: Η διαμόρφωση εκπαιδευτικής πολιτικής στην ανεξάρτητη Κύπρο (1960-2005)”

Παναγιώτης Περσιάνης

Σελίδες

Περίληψη

Το άρθρο αυτό συζητά το ρόλο της πολιτικής στη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής στην ανεξάρτητη Κύπρο. Αποτελείται από πέντε μέρη. Στο πρώτο παρουσιάζεται η παράλληλη πορεία της νομιμοποίησης του κυπριακού κράτους και της διαμόρφωσης της εκπαιδευτικής πολιτικής, στο δεύτερο ο εκπαιδευτικός λόγος, στο τρίτο το πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό συγκείμενο, και στο τέταρτο οι βασικές εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις που εισήχθησαν στην Κύπρο κατά τη διάρκεια της περιόδου των σαρανταπέντε ετών της ανεξάρτητης ζωής της. Τέλος, στο πέμπτο γίνεται προσπάθεια εμβάθυνσης στο πανόραμα των σχέσεων πολιτικής και εκπαίδευσης στην Κύπρο.

Κατέβασε το άρθρο