Ο «κοινός σχεδιασμός διδασκαλίας μαθήματος» στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών

Τεύχος 29

“Ο «κοινός σχεδιασμός διδασκαλίας μαθήματος» στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών”

Γεώργιος Κυριανάκης

Σελίδες 90 – 111

Περίληψη

Πολιτικές, όπως ο νεοφιλελευθερισμός κι η παγκοσμιοποίηση, καθώς και τάσεις, οι οποίες κυριαρχούν στις σημερινές κοινωνίες, συμβάλλουν στη μεταστροφή του ρόλου της σχολικής μονάδας. Οι εκπαιδευτικοί, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις αλλαγές, οφείλουν να καλλιεργήσουν την επαγγελματική τους ταυτότητα και να αξιοποιήσουν ωφέλιμες συνεργατικές πρακτικές. Στο παρόν άρθρο, εξετάζοντας ένα δείγμα 100 εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας Δημοτικής εκπαίδευσης, οι οποίοι υπηρετούν σε σχολεία της Αττικής, ερευνούμε τις συνεργατικές πρακτικές που εφαρμόζουν οι εκπαιδευτικοί με στόχο την επαγγελματική τους ανάπτυξη, καθώς και τη συνεισφορά που διαδραματίζει σε αυτή ο «κοινός σχεδιασμός διδασκαλίας μαθήματος» (“lesson study”). Τα αποτελέσματα της έρευνας καταδεικνύουν πως οι εκπαιδευτικοί υλοποιούν, κυρίως, τις ομάδες συζητήσεων και την ανταλλαγή ιδεών, υλικού και πρακτικών, οι οποίες σε συνδυασμό με τον «κοινό σχεδιασμό διδασκαλίας μαθήματος» συμβάλλουν στη βελτίωση του συνεργατικού κλίματος μεταξύ των συναδέλφων, στην άμβλυνση της αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών και στην ανάπτυξη καινοτόμων πρακτικών και προσεγγίσεων, καθιστώντας το σχολείο «οργανισμό και κοινότητα μάθησης».

Κατέβασε όλο το άρθρο