“Ο θεσμός της οικογένειας στα νέα σχολικά βιβλία της Γλώσσας και του Ανθολογίου του Δημοτικού Σχολείου»”

Τεύχος 13

“Ο θεσμός της οικογένειας στα νέα σχολικά βιβλία της Γλώσσας και του Ανθολογίου του Δημοτικού Σχολείου»”

Θωμάς Μπαμπάλης – Μαρίνα Βλαχαντώνη

Σελίδες

Περίληψη

Στο πλαίσιο της μελέτης, επιδιώκεται να ερευνηθεί η παρουσία του θεσμού της οικογένειας και των μελών της στα νέα σχολικά εγχειρίδια Γλώσσας και Ανθολογίου, όλων των τάξεων του Δημοτικού σχολείου, σε σχέση με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών και τα αντίστοιχα Αναλυτικά Προγράμματα.
Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η παρουσίαση του θεσμού της οικογένειας κατέχει ικανοποιητική θέση. Η οικογένεια και δη η πυρηνική της μορφή, παρουσιάζεται επαρκώς. Ωστόσο, η παρουσίαση άλλων μορφών οικογενειών, όπως για παράδειγμα της μονογονεϊκής, δεν είναι ανάλογη με την αυξητική συχνότητα της σύγχρονης κοινωνικής πραγματικότητας.

Κατέβασε το άρθρο