“Μουσική παιδεία και παιδεία του πολίτη: Ένα ιστορικο-συγκριτικό επιστημολογικό παράδειγμα”

Τεύχος 20 -21

“Μουσική παιδεία και παιδεία του πολίτη: Ένα ιστορικο-συγκριτικό επιστημολογικό παράδειγμα”

Αλεξάνδρα Τσουρλάκη

Σελίδες 213-224

Περίληψη

Σε αυτή τη μελέτη εξετάζεται η θέση της Μουσικής στον εκπαιδευτικό λόγο (discourse) στην Αρχαία και στη Νεότερη Ελλάδα και ο ρόλο της στη διαμόρφωση του «ανθρώπου – πολίτη». Πρώτον, διερευνάται η θέση της Μουσικής στην εκπαίδευση στην Αρχαία Ελλάδα, εστιάζοντας στο λόγο του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. Δεύτερον, εξετάζεται η θέση της Μουσικής στην εκπαίδευση στη Νέα Ελλάδα, εστιάζοντας στο επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα. Συνδυαστικά παρουσιάζεται μια μελέτη περίπτωσης – διδασκαλίας του μαθήματος της Μουσικής στο 9ο Γυμνάσιο Χανίων, με σκοπό να διαφανεί πώς η Μουσική Παιδεία μπορεί να επηρεάσει και να διαμορφώσει την πολιτική συνείδηση του μαθητή και του αυριανού ενεργού πολίτη.

Κατέβασε το άρθρο