Μεταξύ προοπτικής, πρόγνωσης και παράδοσης: Η επιλεκτική χρήση της σύγκρισης στη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής της Κύπρου αναφορικά με το νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Σπουδών της Μέσης Εκπαίδευσης

Τεύχος 26

“Μεταξύ προοπτικής, πρόγνωσης και παράδοσης: Η επιλεκτική χρήση της σύγκρισης στη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής της Κύπρου αναφορικά με το νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Σπουδών της Μέσης Εκπαίδευσης”

Ελευθέριος Κληρίδης & Χαρά Τριταίου

Σελίδες: 72 – 100

Περίληψη

Το παρόν άρθρο εξετάζει τους τρόπους με τους οποίους η εκπαιδευτική πολιτική της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολλών διεθνών οργανισμών, επηρεάζεται από την
αναδιάρθρωση της εκπαιδευτικής πολιτικής σε Ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, διερευνά εάν και πώς χρησιμοποιείται η σύγκριση υπό τη μορφή αριθμητικών ή στατιστικών δεδομένων στην
«Τελική Πρόταση της Επιτροπής Αναδόμησης/ Αναδιαμόρφωσης του Ωρολογίου Προγράμματος Σπουδών
των Σχολείων Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης» της Κύπρου, εστιάζοντας στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα για
το Γυμνάσιο και την Α΄ Λυκείου. Υποστηρίζεται η θέση ότι η χρήση των συγκριτικών αριθμητικών δεδομένων
ταλαντεύεται ανάμεσα στην προοπτική, την πρόγνωση και την παράδοση.

Κατέβασε το άρθρο