“Μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο στις έρευνες του PISA: Ενδείξεις για τους παράγοντες που ευνοούν τις σχολικές τους επιδόσεις”

Τεύχος 11-12

“Μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο στις έρευνες του PISA: Ενδείξεις για τους παράγοντες που ευνοούν τις σχολικές τους επιδόσεις”

Χρήστος Γκόβαρης & Σταυρούλα Καλδή

Σελίδες

Περίληψη

Στις σύγχρονες πολυπολιτισμικές κοινωνίες η σχολική ένταξη και επιτυχία των μαθητών/τριών με μεταναστευτικό υπόβαθρο αποτελεί εκπαιδευτικό ζητούμενο. Τίθεται ένα βασικό ερώτημα σχετικά με το τι οφείλει να κάνει το σχολείο ώστε να ανταποκριθεί στο αίτημα της διασφάλισης ίσων εκπαιδευτικών ευκαιριών σε ένα κοινωνικό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από πολιτισμική και γλωσσική ποικιλομορφία. Σχετικές απαντήσεις είναι δυνατόν να δοθούν μέσω της ανάλυσης των δεδομένων από τις έρευνες PISA του 2000, 2003 και 2006. Ο κύριος στόχος της παρούσας μελέτης επικεντρώνεται στη συγκριτική ανάλυση των αποτελεσμάτων των τριών αυτών ερευνών PISA, ώστε να αναδειχθούν εκείνοι οι παράγοντες που φαίνεται να επηρεάζουν θετικά τις σχολικές επιδόσεις των μαθητών/τριών με μεταναστευτικό υπόβαθρο (π.χ. το σχολικό κλίμα, το μαθησιακό περιβάλλον, η διδακτική μεθοδολογία, η διδασκαλία της μητρικής γλώσσας, το σχολικό σύστημα). Η σημαντικότητα των παραγόντων αυτών αποκτά ιδιαίτερη σημασία στο πλαίσιο του επιστημονικού διαλόγου για την διαπολιτισμική παιδαγωγική.

Κατέβασε το άρθρο